Tom Dragstra

Tom Dragstra - Beeld: D66 Heerlen

Om met een optimistische blik verder te bouwen aan onze fijne stad, daarom heb ik me afgelopen zomer kandidaat gesteld voor het lijsttrekkerschap. Als gekozen lijsttrekker ga ik hiervoor aan de slag samen met ons mooi team van 22 enthousiaste D66’ers.

Er is zoveel over Heerlen gezegd en geschreven. In 2016 verscheen zelfs een boek over Heerlen waarin het ‘de antistad’ werd genoemd, maar ook in dat boek is de conclusie hoopvol; Heerlen is pionier van kleiner groeien.

Als 27-jarige geboren en getogen Heerlenaar kan ik me de beruchte tunnel onder het spoor nog net herinneren, welke zoveel mogelijk gemeden werd. Heerlen was ook langere tijd heroïnehoofdstad van Nederland en dat terwijl het in de tijd van de mijnen een van de rijkste steden van Nederland was. Tijden veranderen en Heerlen is de afgelopen decennia uit het dal gekropen, maar we zijn er nog lang niet. Niet voor niets is het programma Heerlen-Noord hard nodig.

Ik ben woonachtig in Heerlerheide en actief binnen het verenigingsleven en zie daar dat er grote kansenongelijkheid is. Kansenongelijkheid in het onderwijs, op de woningmarkt, in de gezondheid van mensen en op sociaal-economisch vlak. Bij de voetbalvereniging RKSV Groene Ster, waar ik in het bestuur zit, is dit ook duidelijk te zien. Behoorlijk wat leden kunnen dankzij stichting Leergeld bij Groene Ster komen voetballen, dat is waardevol maar zou niet nodig moeten zijn.

Op wijkniveau, en soms zelfs op straatniveau, zijn de verschillen groot en dat moét beter.

Hier maken we ons daar de komende 4 jaar sterk voor. Voor meer kansengelijkheid in Heerlen, waarbij de duurzaamheidsopgaves prioriteit krijgen én de energietransitie daarbij voor iedereen loont en we van Heerlen weer een bruisende stad maken.