Verkiezingsprogramma

D66 Hardenberg zet fors in op een lokale duurzame toekomst, in heldere taal met een B1 versie van het verkiezingsprogramma.  

D66 Hardenberg, wil dat elke politieke beslissing over de fysieke leefomgeving, of het nu gaat om woningbouw, mobiliteit, landbouw of industrie, moet worden getoetst aan de doelstelling om in 2050 klimaatneutraal en circulair te zijn. Dat staat in het verkiezingsprogramma ‘Laat iedereen vrij, maar niemand vallen’ voor de aanstaande gemeenteraads-verkiezingen in maart 2022. Heldere keuzes, heldere richting: ‘laat iedereen vrij, maar niemand vallen’.

Investeringsagenda

D66 kijkt verder dan het hier en nu. Daarom wil de partij in Dalfsen, Ommen en Hardenberg in samenwerking met de raad en het college een lange termijn investeringsagenda in (2022-2032) opstellen. Dat wordt een agenda die gericht is op de vier grote thema’s die Nederland in de komende jaren gaan bezig houden: de energietransitie op lokaal niveau, verduurzaming van de groene omgeving met een goede balans tussen natuur/wonen/werken, versterking en innovatie van de infrastructuur (weg, water, spoor en digitaal), en de landbouwtransitie waarin ruimte is voor duurzaam ondernemerschap en nieuwe verbindingen. 

Jongeren, sport- en cultuur

De corona-pandemie heeft benadrukt hoe belangrijk gezondheid is, gezondheid van lichaam en geest.  D66, jong geleerd is oud gedaan, wil dat iedere jongere t/m 17 jaar een bijdrage krijgt in het lidmaatschap van een sport- of culturele vereniging. Daarmee wordt ook het verenigingsleven gestimuleerd en versterkt. 
Met ‘een leven lang bewegen in een vitaal Vechtdal’ benadrukt D66 hoe bewegen bijdraagt aan een betere algehele gezondheid, en voor kinderen daarnaast ook aan de algehele ontwikkeling. Het aanbod van bewegen (sporten) moet daarom voor iedereen toegankelijk zijn en blijven. Hetzelfde geldt voor cultuur. Cultuur verbindt, draagt bij aan de kwaliteit van leven en versterkt het creatieve vermogen en is daarmee verbindend in onze samenleving. 

Wonen

Er is een schreeuwend tekort aan betaalbare woningen. Een veranderende samenleving heeft andere woonwensen. Wanneer je als jongere uit huis wil, of als oudere kleiner wilt wonen, moet je lang zoeken. Er moet meer gebouwd worden, juist voor deze groepen. Daarnaast worden vooral mensen in de oudere woningen onevenredig hard getroffen door stijging van de energieprijzen. D66 wil onder meer nieuwe woningen, inbreiden voor uitbreiden, bestaande woningen verduurzamen en wil bouwen naar behoefte en doorstroming. D66 heeft een open houding voor woningsplitsing en ‘flexwonen’.

Participatie

D66 hecht waarde aan het werken aan een integer, betrouwbaar en transparant bestuur dat in gelijkwaardigheid met de inwoners samenwerkt. D66 wil samen met burgers plannen en nieuwe (innovatieve) ideeën voor het leefgebied en beleid binnen de gemeentegrenzen ontwikkelen. De politiek kan dat niet alleen. D66 wil experimenten starten met buurt en dorpsbudgetten en wil groenadoptie mogelijk maken. Daarnaast wil D66 dat inwoners vooraf via burgerraadpleging een stem krijgen, mét daarnaast vanuit de politiek veel aandacht voor de stem van jeugd.