Vrij zijn door je veilig te voelen

Politieagent - In een veilig en vrij land kun je vertrouwen op je grondrechten. Zo beschermen we in onze democratie minderheden. Beeld: iStock

Mensen kunnen pas echt vrij zijn als ze zich veilig voelen. Veiligheid is een absolute voorwaarde voor een vrije samenleving. Hierbij gaat het om veiligheid op straat, in je huis, maar ook de veiligheid om te kunnen zijn wie je bent. 
 
De gemeente heeft samen met het Openbaar Ministerie en de politie een belangrijke taak in het bevorderen van die veiligheid. Maar wij zelf, inwoners van de gemeente hebben daar ook een nadrukkelijke rol. Gezond verstand, omzien naar elkaar en een oplettende blik maken onze samenleving prettiger en veiliger.
 
In het voorkomen van criminaliteit ligt er ook een belangrijke taak bij de gemeente. Dat betekent aandacht voor hen die dreigen buiten de boot te vallen en hun kansen in de samenleving kleiner zien worden. Juist wanneer je dit vroeg signaleert is erger te voorkomen.
 
Speerpunten
·       De politie is lokaal bereikbaar
·       D66 wil een actieve gemeente als het gaat om veiligheid in buurten
·       D66 wil dat de gemeente ondersteunt bij het opzetten van buurtveilig projecten
·       D66 wil een actief BIBOB beleid
·       D66 wil aandacht voor (jonge) mensen die buiten de boot dreigen te vallen

Politie lokaal bereikbaar
Veel politiekantoren zijn de laatste jaren gefuseerd terwijl we een toename van met name drugscriminaliteit in het oosten zien. Relatief gezien zijn we een zeer veilige regio maar het gevoel is soms anders, een bereikbare politie dichtbij helpt bij het tegengaan van dat gevoel. Ook de inzet van wijkagenten is hierbij een belangrijk instrument.

Actieve gemeente
Hoewel de politie en het Openbaar Ministerie de belangrijkste organen zijn voor het bestrijden en vervolgen van criminaliteit heeft ook de gemeente hier een taak.

D66 wil dat de gemeente partijen die actief zijn in de wijken en buurten blijft verbinden om snel preventief in te kunnen grijpen. Daar waar de veiligheid en de openbare orde in het geding is grijpt de burgemeester actief in. Maar preventie en weten wat er speelt is minstens zo belangrijk.

Buurtveilig
Naast de rol van de gemeente met politie en justitie zijn onze inwoners de oren en ogen in de samenleving. D66 wil de komende jaren actieve ondersteuning van de gemeente voor initiatieven in buurten die de buurt veiliger maken. De gemeente kan bijvoorbeeld faciliteren in het opzetten van buurt Whatsapp groepen waarin mensen verdachte zaken kunnen bespreken en melden.

Onderwereld-bovenwereld
Criminelen die vanuit de onderwereld een weg vinden naar de bovenwereld zijn een groot probleem. Waar de zichtbare criminaliteit in onze regio wellicht minder groot is, lopen we wel risico op het gebied van drugsproductie en bijbehorende criminaliteit. Het is van groot belang om steeds alert te zijn op nieuwe manieren die criminelen vinden om hun criminele geld wit te wassen. D66 wil dat de gemeente actief blijft kijken hoe het BIBOB instrument (integriteitsonderzoek) ingezet kan worden bij nieuwe vestiging van bedrijven of het vernieuwen van vergunningen.

Uitweg
D66 wil in samenspraak met de landelijk overheid voldoende geld en instrumenten bieden om jongeren een uitweg uit (drugs)criminaliteit te bieden door het volgen van een opleiding of begeleiding bij het vinden van werk.

D66 Hardenberg, wil dat elke politieke beslissing over de fysieke leefomgeving, of het nu gaat om woningbouw, mobiliteit, landbouw of industrie, moet worden getoetst aan de doelstelling om in 2050 klimaatneutraal en circulair te zijn. Dat staat in het verkiezingsprogramma ‘Laat iedereen vrij, maar niemand vallen’ voor de aanstaande gemeenteraads-verkiezingen in maart 2022. Belangrijke punten zijn investeringsagenda, wonen, participatie, jongeren, sport & cultuur.

D66 Hardenberg, wil dat elke politieke beslissing over de fysieke leefomgeving, of het nu gaat om woningbouw, mobiliteit, landbouw of industrie, moet worden getoetst aan de doelstelling om in 2050 klimaatneutraal en circulair te zijn. Dat staat in het verkiezingsprogramma ‘Laat iedereen vrij, maar niemand vallen’ voor de aanstaande gemeenteraads-verkiezingen in maart 2022. Belangrijke punten zijn investeringsagenda, wonen, participatie, jongeren, sport & cultuur.

Toont 1 van 1


Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.