Gerrit Hartholt

Kennismakingsclip

Beeld: Edwin Westerhoff

  • 59 jaar
  • Iets ten noorden van Dedemsvaart
  • Dedemsvaart

Gerrit was kandidaat nummer 5 tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2022.

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Kotermeerstal Dedemsvaart, om te wandelen.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Dat er naast de bedrijfstakken landbouw, maakindustrie en toerisme nog een 4e bedrijfstak kan groeien en bloeien hier te weten gezondheidszorg / gezondheidspreventie.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil bereiken?

– Meer woningen voor jongeren door de bouw van meer woningen voor senioren.
– Een veilige en vlotte N36 en een veilige en vlotte N377.
– Meer zonnepanelen op parkeerterreinen en minder zonnepanelen op landbouwgrond.