Fractieleden wisselen in D66 Hardenberg

Jacco Rodermond heeft jaren in de raad gezeten en heeft eerder al kenbaar gemaakt te willen stoppen. Marjo de Greef gaat officieel 14 maart het stokje overnemen. Tijdens de raadsvergadering wordt er afscheid genomen van verschillende mensen van onze fractie en worden andere mensen welkom geheten.

Raadslid

Marjo de Greef is al sinds afgelopen gemeenteraadsverkiezingen actief in de gemeenteraad als commissielid (in de schaduwfractie). Over verschillende onderwerpen heeft ze meegedacht en meegepraat. Vanaf straks is zij het eerste aanspreekpunt, ze mag aan alle gemeenteraadsactiviteiten deelnemen en heeft ze stemrecht.

Schaduwfractie

Omdat Marjo in de schaduwfractie zat, komt haar plaats vacant. Ook heeft Rudi Reinders aangegeven dat hij wil stoppen met zijn werkzaamheden als commissielid. Daarom zijn er twee plaatsen vrij in de schaduwfractie. Edwin Westerhoff zal daarin plaatsnemen en wordt 14 maart geïnstalleerd. Manon Toonen-van Hernen gaat de andere plek opvullen, maar kan in verband met haar bevalling niet aanwezig zijn op 14 maart en wordt op een ander moment geïnstalleerd.

Beeld: Edwin Westerhoff