“We missen urgentie, visie en daadkracht”

Dit akkoord loopt niet mee met de ontwikkelingen in de samenleving. Waar wij grote uitdagingen zien op het gebied van landbouw, energie, klimaat en zorg missen wij de ambities om die uitdagingen aan te pakken. Wel zien we een voortzetting van het beleid van de afgelopen vele jaren. Kennelijk gaat alles goed in Hardenberg.
Wij zetten vraagtekens bij een aantal punten. Zoals de stabiliteit en de kwaliteit van het bestuur en de rol van de gemeenteraad daarin. Zowel cijfermatig als in de bemensing van het college B en W. En wat betreft de energieparagraaf: hoe belangrijk vinden wij de transitie en daarmee het welzijn van de toekomstige generaties? We zeggen “nee” tegen zon op land, “nee” tegen wind, tenzij van onderaf. Maar gaan we hiermee onze doelen halen? En nog sterker: nemen wij onze verantwoordelijkheid? Wij missen de daadkracht van het bestuur zelf.

Wat betreft landbouw: we geven maximaal ruimte aan gangbare landbouw, terwijl juist hier de ondernemers in de knel zitten van een verouderd systeem. Welke oplossing bieden wij onze boeren ten aanzien van stikstof, het verdienmodel en het samenwerken in en met de natuur?
Over onderwijs – hoewel er een duidelijke motie lag gaan we wel samenwerken met HBO en universiteiten maar geen vestiging halen naar Hardenberg. Zien we hierin niet de meerwaarde van een bloeiende campus wat betreft kennis, levendigheid en werkgelegenheid?

We stellen een gemeente te zijn die de sustainable development goals omarmt. Maar we gaan kiezen welke doelen voor ons van toepassing zijn. Is dit nu onze visie op de SDG? Missen we hier de samenhang van de doelen?
Dit akkoord mist urgentie, visie en daadkracht.