Werkklimaat en functioneren organisatie C.

D66 stelt schriftelijke vragen over het werkklimaat en het functioneren van organisatie C.

Schriftelijke vragen

Fractievoorzitter Gerdien Knikker en raadslid Demi van der Veldt hebben op 31 januari 2023 schriftelijke vragen gesteld over het werkklimaat en het functioneren van organisatie C.

Medewerkers-tevredenheidsonderzoek

In september 2022 vond er een intern medewerkerstevredenheidsonderzoek plaats onder de medewerkers van het Cultuurgebouw, dat sinds 14 januari 2023 bekend staat als C. Na lang wachten kwam kort na de lancering van C. in januari 2023 het resultaat van dit onderzoek naar buiten via een beknopte infographic. In totaal heeft 79% van de medewerkers deelgenomen aan het onderzoek en was de gemiddelde tevredenheid 6.6.

Signalen van een onveilig en onprettig werkklimaat

In februari en juni 2022 stelde D66 al vragen over de signalen die onze fractie ontving over het onveilige en onprettige werkklimaat binnen deze publieke organisatie. Ook na het medewerkerstevredenheidsonderzoek in september 2022 hielden deze signalen aan. Mogelijk verklaren die signalen deels de forse onvoldoende (4.6) die het management krijgt.

Dat is voor D66 aanleiding om nogmaals onze zorgen te uiten over het werkklimaat en daarom vragen wij ons af of het resultaat van het intern uitgevoerde medewerkers-tevredenheid voldoende inzicht geeft in de werkelijke situatie bij C. C. is een belangrijke publieke voorziening die gesubsidieerd wordt met publiek geld en een grote rol speelt in de Haarlemmermeerse samenleving als plek voor ontmoeting, (cultuur)educatie en verbinding. Deze situatie kan wat D66 betreft niet langer gezien worden als een interne aangelegenheid. Het college zou geen genoegen moeten nemen met een managementteam dat zo slecht scoort.

D66 roept het college op om hier verantwoordelijkheid te nemen door bij de Raad van Toezicht aan te dringen op een onafhankelijk extern onderzoek naar cultuur en leiderschap binnen C. Dit is in lijn met het eerdere advies vanuit de klachtencommissie ArboNed in 2022.