De resultaten van het eerste jaar in de coalitie

Samen met VVD, HAP en CDA hebben we het eerste jaar van de coalitie erop zitten. Wat hebben we tot nu toe bereikt en waar zijn we trots op?

Toekomstbestendig groeien

Vorig jaar zijn we gestart met een nieuwe coalitie van VVD, HAP, D66 en CDA. We hebben toen besloten dat we met elkaar willen bereiken dat Haarlemmermeer toekomstbestendig groeit.
Groeien omdat er nog te veel jongeren thuis wonen en veel ouderen niet kunnen verhuizen naar een passende woning. We hebben een tekort aan woningen. We willen toekomstbestendig groeien omdat we onze ogen niet sluiten voor klimaatverandering.

Dat betekent dat we ons steentje willen bijdragen aan de vermindering van de CO2 uitstoot en dat we o.a. onze wijken willen vergroenen om zo een betere wateropvang te hebben en beter bestand te zijn tegen hitte.

Beeld: Illustratie J. Kuyper

We maken werk van de energietransitie

Fractievoorzitter Gerdien Knikker kijkt tevreden naar de stappen die gezet zijn het afgelopen jaar:

”Mensen met een kleine portemonnee kunnen terecht bij de Energiebank voor hulp bij het verlagen van de energierekening. Twee keer per week staat het rijdende Energieloket in wijken en kernen voor advies over het verduurzamen van woningen. En ruim 125 bedrijven hebben inmiddels gratis advies gekregen over hoe zij voor hun bedrijf maatregelen kunnen treffen voor energiebesparing en het verminderen van CO2 uitstoot. Samen zetten we de schouders eronder.”

Welzijn & Milieu

Het Schone Lucht akkoord is ondertekend en nu gaat het RIVM onderzoeken hoe het gesteld is met de luchtkwaliteit en wat er nodig is om fijnstof in de eigen omgeving omlaag te brengen;

We zijn regionale samenwerking gaan versterken door partner te worden van ROMinWest en Circulair West om daarmee onze ondernemers te helpen met investeringen, innovatie en doorontwikkeling. Zo streven we naar een economie die
toekomstbestendig is;

Plasticvrij evenementenvuurwerk is nu opgenomen in het evenementenbeleid waardoor er minder plastic restafval in de natuur terecht komt.

Wonen

Bouw van 700 woningen;

Subsidie van Rijk van € 113 miljoen voor het bouwen van meer betaalbare woningen in het stationsgebied;

We hebben voorwaarden gesteld aan opvang asielzoekers: alleen als er ook voor jongeren en spoedzoekers woonruimte wordt gerealiseerd + we hebben verantwoordelijkheid genomen voor beschikbaar stellen opvangplaatsen;

Verruiming mogelijkheden voor splitsen van woningen om bestaande
woningvoorraad beter te benutten;

Ruimte voor meer groen en recreatie door vaststellen bestemmingsplan Park21 (park tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep);

In verband met capaciteitstekorten in de organisatie hebben we aangedrongen op duidelijke prioritering;

Beleid voor standplaatsen woonwagenbewoners en huisvesting arbeidsmigranten.

Verkeer

Eerste stap richting doortrekken Noord/Zuidlijn gezet;

Door plannen om meer woningen te bouwen in onze grote kernen Hoofddorp, Nieuw-Vennep en Badhoevedorp zijn nieuwe verkeerscirculatieplannen opgesteld om ervoor te zorgen dat je in onze gemeente nog steeds goed met de auto kan
verplaatsen en steeds beter met OV en de fiets. Als raad hebben we bijgestuurd n.a.v. inbreng inwoners;

Vervoersarmoede in de kleinere kernen pakken we aan door in gesprek te gaan met organisaties die vrijwilligersvervoer regelen. En te zoeken naar mogelijkheden door zoveel mogelijk een dekkend vervoersnetwerk in Haarlemmermeer te realiseren;

Extra aandacht een aanpassingen voor gevaarlijke verkeerssituaties in onze gemeente;

Sociale zaken en onderwijs

Tijdelijke uitbreiding gebruik Kindpakket en Energietoeslag voor mensen met een inkomen tot 130% van het wettelijk sociaal minimum;

Verordening en beleidskader Sociaal Domein vastgesteld waardoor we meer grip krijgen op de kosten en makkelijker hulp kunnen bieden aan mensen die ondersteuning nodig hebben. Daarnaast gaan we ongelijk investeren om kansengelijkheid te vergroten.

De samenwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt versterkt;

Juniorcollege Tien&Meer gestart en 1 jaar “onderweg”.

Dorpen en kernen

Ontwikkelaar voor het Marktgebouw in de Nieuwe Kom gecontracteerd en het centrum van Nieuw-Vennep vergroend;

Bijzondere raadsvergaderingen in de dorpen (Nieuw-Vennep, Vijfhuizen en Cruquius) om beter beeld te krijgen van wat er in de verschillende kernen speelt.

Schiphol en economie

Schrappen reservering parallelle Kaagbaan waardoor woningbouw in Rijsenhout mogelijk wordt;

Eerste bijeenkomsten met ondernemers georganiseerd om gehoor te geven aan de motie om slimmer met de beperkte ruimte die we hebben om te gaan; meervoudig ruimtegebruik, ruimten delen etc.

Verruiming mogelijkheden voor terrassen.

Algemene Zaken & Veiligheid

Het voorontwerp voor het nieuwe Raadhuis is vastgesteld waarbij door de Raad keuzes zijn gemaakt om efficiënter met kosten om te gaan zonder afbreuk te doen aan de uitstraling van de nieuwbouw;

Om het oneigenlijk gebruik van gemeentegrond tegen te gaan is een aanpak vastgesteld waardoor dit moet gaan afnemen;

Democratie is van ons allemaal en met het eerste Kindervragenuur is er een nieuwe traditie gestart in Haarlemmermeer.

Toevoeging regels in APV waar demonstranten tegen Schiphol zich aan moeten houden;

Nominatie prijs voor campagne YouChoose om jongeren uit de criminaliteit te houden;

D66 D-cafés en aandacht voor onderwijs

Het afgelopen jaar hebben we daarnaast als D66 meerdere succesvolle D-cafés georganiseerd in Hoofddorp, Lisserbroek, Vijfhuizen en Badhoevedorp. Met thema’s zoals het klimaatbeleid en datacenters, tot kansen voor de lokale voedseltransitie. En van uitdagingen voor onze lokale bereikbaarheid tot aan jezelf kunnen zijn in Haarlemmermeer.

Ook in het nieuwe politieke seizoen gaan we graag in gesprek met onze inwoners over verschillende maatschappelijke thema’s!

Trots zijn we ook op onze jaarlijkse onderwijsactiviteiten met de 6e editie van de Conciërge van het Jaar verkiezing en de 5e editie van Ondernemer in de klas!