Verkeersveiligheid kan en moet beter in Haarlemmermeer!

De Waddenweg

Tijdens de raadsvergadering van 11 april heeft Carin Smand vragen gesteld over de vele verkeersongelukken op de Waddenweg in Hoofddorp. Ook heeft zij, samen met het CDA en de VVD en de locale partijen HAP en SRH, een motie ingediend voor het instellen van een tijdelijk meldpunt verkeersonveiligheid en een communicatiecampagne om dit meldpunt onder de aandacht van inwoners te brengen. De motie werd unaniem aangenomen door de gemeenteraad van Haarlemmermeer.

“De Waddenweg in Hoofddorp is een berucht punt waar regelmatig ongelukken gebeuren. Fietsers hebben daar voorrang op autoverkeer maar het gaat te vaak mis. Op korte termijn zijn maatregelen nodig, ook omdat het gevaarlijke punt vlakbij een school ligt.”
Wethouder Marja Ruigrok heeft toegezegd dit punt met voorrang op te pakken. Het heeft haar volle aandacht. We blijven de ontwikkelingen nauwgezet volgen.

Een tijdelijk meldpunt verkeersonveiligheid

”Met de instelling van het tijdelijke meldpunt verkeersonveiligheid in combinatie met een communicatiecampagne hierover hopen we dat inwoners verkeersonveilige punten direct en op een makkelijke manier kunnen melden bij de gemeente. Inwoners zijn goed op de hoogte. Zij kennen de situatie ter plekke. Bij de aanpak van verkeersonveilige situaties kan de gemeente goed gebruik maken van deze kennis.” aldus Carin Smand.

Het meldpunt is onderdeel van het actieplan verbeteren verkeersveiligheid dat op verzoek van de gemeenteraad is opgesteld

De motie

Benieuwd naar de motie? Lees hem hier.