Aandacht voor de Europese verkiezingen 2024

De antwoorden op onze vragen zijn binnen.
Haarlemmermeer voldoet aan de verplichting
door niet-Nederlandse EU-burgers in het jaar voorafgaand aan de verkiezing van het Europees
Parlement aan te schrijven en te informeren over hun stemrecht. Er zijn nog 4700 inwoners die nog niet geregistreerd staan om hun stem in NL uit te brengen. Die gaan we als gemeente nu actief aanschrijven!

Verkiezingen over 1 jaar

Over precies een jaar zijn het de Europese verkiezingen, reden te meer om aandacht te vragen voor de rechten van EU-burgers om te stemmen in Nederland.

In oktober 2022 bleek uit antwoorden van de minister op vragen van de Kamerleden Dekker en Sjoerdsma dat meer dan 1/3e van de Nederlandse gemeenten niet-Nederlandse EU-burgers niet
informeert over hun rechten om te stemmen als zij in de gemeente komen wonen, terwijl gemeenten daar een wettelijke verplichting toe hebben.

De Europese verkiezingen waar deze doelgroep weer naar de stembus mag zullen pas in 2024 gehouden worden, maar dat neemt niet weg dat onze fractie benieuwd is naar hoe het college
invulling hieraan geeft en ervoor wil zorgen dat de gemeente Haarlemmermeer zich aan de wettelijke verplichting houdt betreffende het informeren van niet-Nederlandse EU-burgers over
hun stemrecht.

De afgelopen jaren heeft onze fractie al vaker aandacht gevraagd voor een goede Engelstalige en gerichte informatievoorziening richting onze niet-Nederlandse inwoners als het gaat om verkiezingen en stemrecht.

Het belang van goede informatie voor al onze inwoners

Vandaar dat wij de volgende vragen hebben:

1)Wat doet de gemeente Haarlemmermeer momenteel als niet-Nederlandse EU-burgers naar onze gemeente verhuizen? Welke informatie ontvangen zij? En hoe lang duurt het
voordat deze nieuwe inwoners worden geïnformeerd over hun democratische rechten?

2)Is het college bekend met de wettelijke verplichting die gemeenten hebben tot het informeren van niet-Nederlandse EU-burgers over hun stemrecht? Zo ja, voldoet de
gemeente Haarlemmermeer hier volgens u aan?

3)Zo nee, welke concrete verbeteringen gaat het college doorvoeren om zo spoedig mogelijk te voldoen aan de wettelijke verplichting?

4)Tot slot, zijn gemeenten ook verplicht om ten minste zes weken voor de dag van de kandidaatstelling de mogelijkheid van registratie opnieuw onder de aandacht te brengen.

Doet Haarlemmermeer dit ook? Zo nee, kunt u ervoor zorgen dat aan de wet voldaan wordt en dit voor de komende EU verkiezingen in 2024 geregeld is?