Schriftelijke vragen over inzet op Europa

Samenwerking in Europa

Eerder schreef onze fractie voorzitter Gerdien Knikker over de samenwerking tussen Europa en lokale gemeenten. Dit bericht kunt u hier lezen.

Haarlemmermeer en Europa

Uiteraard is het voor D66 belangrijk om te weten of de Gemeente Haarlemmermeer optimaal gebruik maakt van de mogelijkheden van deze samenwerking. Dat was voor ons reden genoeg om hier schriftelijke vragen over te stellen. Op deze vragen is inmiddels gereageerd door het College van B&W. De vragen én de antwoorden hierop kunt u hier vinden.

De toekomst

Het is goed om te zien dat onze gemeente allereerst aanzet tot het opstellen van een Europastrategie. Wij zijn als partij van mening dat een intensieve samenwerking met Europa onze lokale ambities kan versterken. Wij zijn dan ook blij met deze beslissing.