Regio deal voor Haarlemmermeer

Beeld: Nick van Everdingen

Samen kom je verder

MRA West Beter in Balans

Het Rijk heeft de aanvraag ‘MRA West Beter in Balans’ geselecteerd voor een Regio Deal.  Met deze regio deal wordt € 20 miljoen beschikbaar gesteld om in onze regio de gezondheid van mensen en de sociale cohesie te verbeteren. Dat moet gebeuren door meer ruimte te geven aan vergroening, recreatie en ontspanning en ontmoeting en meer aandacht voor gezonder eten.
Dit bedrag komt bovenop de € 49 miljoen die de gemeente Haarlemmermeer samen met  Beverwijk, Haarlem, Velsen en Zandvoort in deze Regio Deal investeren.

Betrokkenheid van de inwoners

Een mooie opsteker, volgens Carin Smand, D66-raadslid. Wel wil zij, samen D66 fractievoorzitter Gerdien Knikker, graag weten hoe inwoners worden betrokken bij de plannen en wat het financiële aandeel van Haarlemmermeer in deze deal is. Hierover hebben zij vragen gesteld aan het college.

Benieuwd naar de vragen? Klik hier voor om de vragen te zien.