Blij met nieuwe aanpak oneigenlijk grondgebruik

Met het aanpakken van oneigenlijk gebruik van gemeentegrond geeft de gemeente Haarlemmermeer als eigenaar van de grond een krachtig signaal af.

Paal en perk stellen aan oneigenlijk grondgebruik

D66 is blij met het nieuwe voorstel van het college om oneigenlijk grondgebruik aan te pakken.

Voor ons geldt het uitgangspunt dat we niet accepteren dat gemeentegrond zonder toestemming in gebruik wordt genomen voor privé doeleinden. Daar moeten we paal en perk aan stellen. Kopen of ontruimen; dat zijn de keuzes die voorliggen.

Ten eerste omdat we als overheid rechtvaardig en betrouwbaar willen zijn, en ten tweede omdat het ons geld kost als gemeentelijke grond wordt onttrokken voor privé doeleinden. 

Gerdien Knikker

“Je schrikt als je leest dat er bij een derde van de grondgebonden woningen mogelijk sprake is van oneigenlijk grondgebruik. Dat gaat dan mogelijk om 18.000 gevallen. Dat kan echt niet.

Onze zorgen in 2017 bleken terecht

Een hoofdpijndossier noemde de gemeenteraad het in 2017. Te veel grond in oneigenlijk gebruik en te weinig ambtelijke capaciteit om in te zetten om dit structureel op te lossen.

D66 had twijfels over de keuze voor een signaalgerichte aanpak waar in 2017 voor werd gekozen. En dan met name of dit een rechtvaardige handelswijze was voor de gemeente richting haar inwoners. Het is immer niet eerlijk als de ene inwoner niets betaald voor het in gebruik nemen van gemeentegrond en iemand anders wel.  

Daarnaast hadden we moeite met het verkopen van waardevolle stukken openbaar groen. En ten derde deed deze aanpak niets aan het voorkomen van oneigenlijk grondgebruik in de toekomst. Als we de evaluatie nu lezen zien we veel van onze ingebrachte twijfels terugkomen en is de conclusie dat we hier weinig toch te weinig mee opgeschoten zijn.

Meer ruimte voor maatwerk

Dit nieuwe voorstel biedt meer ruimte voor de gemeente om het oneigenlijk grondgebruik aan te pakken en te voorkomen in de toekomst.  

De nieuwe aanpak is minder rigide; waardoor er meer maatwerk toegepast kan worden en we nu bijvoorbeeld wel grond waar kabels en leidingen liggen kunnen verkopen onder een aantal voorwaarden. Dat levert hopelijk meer duidelijkheid en transparantie op naar de inwoners waardoor er ook minder discussie zal zijn.
Slim dus om nu echt in te zetten op preventie aan de voorkant door heldere communicatie en afstemming met makelaars bijvoorbeeld.

Met de hardheidsclausule hebben we ook een goed instrument in handen om maatwerk te kunnen leveren en we kijken dan ook uit naar een eerstvolgende rapportage over deze nieuwe aanpak.

Twee belangrijke aandachtspunten voor ons:
– Volgens de gemeentewet moeten we er alles aan doen om verjaring te voorkomen. Met deze nieuwe aanpak is het dus van belang dat we wijken jonger dan 20 jaar (zoals Floriande in Hoofddorp) goed in het vizier hebben zodat er tijdig kan worden opgetreden.
– We kunnen een flexibele schil van inhuur inzetten voor tijdelijke extra capaciteit. Als we paal en perk willen stellen aan het oneigenlijk grondgebruik dan zou die flexibele schil wat ons betreft meer ingezet moeten worden om flink wat meters te maken de komende jaren. Daar is nu geen budget voor, maar dat zou wat D66 betreft wel wenselijk zijn.