Humane opvang van vluchtelingen.

Fractievoorzitter Gerdien Knikker’s “update” naar aanleiding van de raadsvergadering van vorige week donderdag omtrent het vluchtelingenbeleid.

D66 is blij met de verantwoordelijkheid die we als gemeente voelen om het juiste doen als het gaat
om de opvang van vluchtelingen. We vinden het belangrijk dat we als gemeente binnen onze
bevoegdheden en mogelijkheden een bijdrage leveren aan dit maatschappelijke vraagstuk.

Van tijdelijke crisis naar meer permanente opvang

En er zijn veel cijfers, en verschillende soorten vluchtelingen die we opvangen in Haarlemmermeer.
Naast de taakstelling voor huisvesting van statushouders vangen we ook 475 vluchtelingen op dit
moment op vanuit een tijdelijke crisis opvang op verzoek van COA. Dat doen we als gemeente in een
aantal hotels, die hier aan mee willen werken. Begrijpelijk dat dit voor wat betreft crisis opvang nu
het maximale is gezien ook de vele andere inspanningen, maar des te belangrijker vindt D66 het dat
de gemeente samen met het COA opties onderzoekt om van de tijdelijke crisis opvang over te gaan
naar het realiseren van een permanente locatie in onze gemeente. Goed dat we hier regie nemen als
gemeente. We horen daar graag meer over, want als duurzame en kwalitatief goede opvang
gecombineerd kan worden met inburgering en integratie zorgen we er ook voor dat mensen die in
Nederland mogen blijven zo snel mogelijk mee kunnen doen in onze samenleving.

Opvang Oekraïense vluchtelingen

De afgelopen maanden hebben we gezien dat we als gemeente met open armen een hele grote
groep Oekraïense vluchtelingen hebben ontvangen. Ook hier stonden de hotels in onze gemeente
klaar om ze te ontvangen, en werd in binnen no time een school opgezet om onderwijs voor de grote
groep kinderen te faciliteren. Maar waar ik ook heel trots op ben zijn de mensen die hun eigen huis
hebben geopend om gezinnen op te vangen. Niet voor een week of 2, maar maandenlang. Ruim 350
mensen wonen op deze wijze sinds het voorjaar bij inwoners. Petje af, want dat vraagt heel veel. En
is ook een prachtige illustratie van de warmte en betrokkenheid van onze inwoners

Woningtekort in Haarlemmermeer

Als D66 vinden we het juist nu van belang om creatieve oplossingen voor voldoende woonruimte
voor alle verschillende doelgroepen realiseren in Haarlemmermeer Het woningtekort kent vele
oorzaken, maar de oplossing is niet om hier vluchtelingen als een politieke zondebok voor te zoeken.
Feit is ook dat slechts 3 tot 4 procent van de sociale huurwoningen in Haarlemmermeer wordt
ingezet om statushouden te huisvesten. Met de zoektocht naar een meer permanente locatie
kunnen we ook kijken naar hoe we verschillende doelgroepen tegelijk kunnen huisvesten.