Geef ruimte
Als je doet wat je altijd deed dan krijg je ook wat je altijd kreeg. D66 pleit voor meer ruimte voor lokale initiatieven om woningbouw te realiseren in Haarlemmermeer. Wij willen dat de gemeente creatief zoekt naar mogelijkheden om eventuele belemmeringen in de bestaande regelgeving weg te nemen.

Tekort aan betaalbare woningen

Dat er een probleem is met wonen, is al langer duidelijk. In Haarlemmermeer is dat niet minder dan in de rest van Nederland. De wachttijden voor een sociale huurwoning zijn enorm, de huurprijzen voor een woning in de vrije sector torenhoog, en koopwoningen worden voor veel meer dan de vraagprijs binnen no-time verkocht.
 
Het grootste probleem is dat veel mensen nét te veel verdienen voor een sociale huurwoning (maximaal € 40.765 voor 1 persoon en maximaal 45.014 voor een meerpersoonshuishouden) maar niet genoeg verdienen om in aanmerking te komen voor een hypotheek waarmee je daadwerkelijk een huis kunt kopen. De vrije sector vraagt vaak 4 keer de huur als inkomenseis per maand, waardoor je vaak ook achter het net vist. Vooral mensen die gaan scheiden, hebben daarmee te maken.
 
Wat kunnen we hier nou aan doen? De gemeente bouwt zelf geen woningen, waardoor de knoppen waaraan wij kunnen draaien, beperkt zijn. Dat vraagt om een andere manier van kijken naar het probleem.

D66 denkt in oplossingen

D66 heeft met dat in het achterhoofd het initiatief genomen voor een motie die het college opdraagt om in elk geval op 5 plekken in Haarlemmermeer te kijken naar gronden die in eigendom zijn van de gemeente, maar waar nu geen woonbestemming op zit.  Het idee erachter is dat we die plekken mogelijk kunnen herbestemmen naar ‘wonen’ zodat er vervolgens op die plekken wél gebouwd kan worden. Op het moment dat we eigenaar zijn van de grond, kunnen we ook bepalen wat ermee gebeurt. En kunnen we ruimte geven aan initiatiefnemers.

Tijdelijke oplossingen

Tiny Houses of Flexwoningen zijn een tijdelijke oplossing, maar we weten ook dat vooral jongeren en starters staan te trappelen om hier tijdelijk te wonen.

De volgende stap is om te onderzoeken of het mogelijk is om dat op gemeentegrond uit te voeren. Het gaat misschien niet zo snel als we zouden willen, maar er is beweging. De meerderheid van de raad heeft ingestemd met deze motie, alleen VVD en CDA vonden dat de gemeente al genoeg initiatieven neemt voor de bouw van nieuwe en betaalbare woningen.
 
We kijken uit naar de resultaten en zien het als mooi begin om de komende jaren het creatief zoeken naar mogelijkheden verder uit te breiden.

Sophie van de Meeberg,
D66 Haarlemmermeer

Beeld: Foto door Expect Best via Pexels