Zoekgebieden herbestemming tot wonen

Op donderdag 9 december heeft de gemeenteraad de motie Aanwijzen zoekgebieden herbestemmen aangenomen. D66 heeft de motie samen met HAP, ChristenUnie-SGP, Forza! en GroenLinks ingediend.
Voor D66 is het heel belangrijk dat er meer betaalbare woningen in Haarlemmeer komen, echter heeft een deel van onze gronden op dit moment geen woonbestemming. D66 heeft, samen met andere partijen, eerder een motie ingediend voor een overzicht van alle gronden die eigendom zijn van de gemeente waar momenteel geen woonbestemming op zit en mogelijk kunnen worden herbestemd. Deze motie werd verworpen, maar het college stuurde op 30 november een brief aan de raad waarin zij aangeeft dat er zoveel percelen in eigendom zijn, dat vraaggericht onderzoek de voorkeur heeft.

Deze motie verzoekt het college daarom om met een lijst te komen welke percelen binnen deze 5 gebieden zich het beste lenen om herbestemd te worden tot wonen:
Langs de gehele IJweg
De Lisserdijk
De Spieringweg
De Bennebroekerweg
Het zoekgebied tussen Nieuweburg, Vijfhuizen en de Liede
 

Beeld: Demi van der Veldt