Stopborden in het Verkeersstructuurplan Hoofddorp

Een weg door Toolenburg en een busbaan door Graan voor Visch in Hoofddorp? De inwoners zien andere mogelijkheden om hun wijk in de toekomst bereikbaar te houden. Daarom zijn deze verkeersmaatregelen voorlopig geschrapt uit het Verkeersstructuurplan Hoofddorp.

De Inwoner aan zet!

‘Inwoners zijn ervaringsdeskundigen die goed in kunnen schatten hoe verkeersplannen in hun wijk uitpakken. Dat hebben we eerder gezien in Badhoevedorp en nu ook in Hoofddorp. Daarom moeten zij veel eerder in het proces worden betrokken. Dat gaat nu ook gebeuren en daar blijven wij aandacht voor vragen,’ aldus Carin Smand, raadslid D66 Haarlemmermeer. 

De uitvoering

Over de uitvoering van het verkeersstructuurplan Hoofddorp zijn gisteren goede afspraken gemaakt. Er zijn door de raad ‘stopborden’ geplaatst op belangrijke momenten in het plan  zoals bijvoorbeeld het autoluw maken van de Van Heuven Goedhartlaan en de gevolgen daarvan voor woonwijken in de omgeving. Maar ook over de zuidelijke ontsluiting van Hoofddorp, de ontwikkeling van het stationsgebied en de wijzigingen in verkeersstromen die dat met zich meebrengt. ‘Op deze belangrijke momenten maken we een pas op de plaats en bespreken we de mogelijkheden en de gevolgen. Hierbij zijn verkeersmodellen handig en belangrijk. Maar we kunnen pas echt een goed besluit nemen als we weten wat de inwoners van de plannen vinden. Zij zijn tenslotte de ervaringsdeskundigen.’

De toekomst

Met het opnemen van ‘stopborden’ in het Verkeersstructuurplan kunnen andere belangrijke maatregelen starten, zoals het aanleggen van fietspaden en het verder verbeteren van de fietsveiligheid. D66 volgt de ontwikkelingen en maatregelen op de voet. 

Vragen over mobiliteit?
mail naar [email protected]