Verkeer; soms pakken plannen anders uit

Een gemeente werkt met verkeersstructuurplannen (VSP). Deze plannen worden gemaakt om het verkeer in een specifiek gebied goed te regelen en te beheren.

De praktijk in Badhoevedorp

Verkeersstructuurplannen zijn handig, maar in de praktijk pakken ze soms anders uit, zoals in Badhoevedorp. Bussen rijden door straten die daar niet geschikt voor zijn. Dit veroorzaakt trillingen en scheuren in huizen. Zwaar (vracht)verkeer rijdt door 30km woonwijken waardoor onveilige situaties onstaan. En verkeersmaatregelen in Amsterdam zorgen ervoor dat er meer verkeer, soms ook via sluiproutes, door Badhoevedorp rijdt. Hierdoor komt de leefbaarheid in Badhoevedorp in gevaar.

D66 Haarlemmermeer organiseerde op 5 juli 2023 een bijeenkomst in het Dorpshuis van Badhoevedorp. Niet alleen om over de knelpunten te praten maar ook over oplossingen op korte en langere termijn. De avond werd geleid door Carin Smand, inwoner van Badhoevedorp en D66 raadslid, en Gythe Lammers, bestuurslid van D66 Haarlemmermeer. De bijeenkomst was een mooie voorbereiding op het debat over het verkeersstructuurplan Badhoevedorp in de gemeenteraad van Haarlemmermeer op 6 juli jl.

Beeld: Roos Kort

Meer fietsen, maar ook veiliger

De avond begon met drie sprekers. Raymond Comvalius van de Fietsersbond hield een gloedvol betoog over de fiets als belangrijk vervoersmiddel en vaak een heel goed alternatief voor de auto. Met steeds meer soorten fietsen (e-bikes, speed pedalecs, bakfietsen, fat bikes, etc) wordt het steeds drukker op fietspaden en op de gewone weg, zoals bijvoorbeeld op de Burgemeester Amersfoortlaan in Badhoevedorp. Dit leidt tot onvelige situaties. Tijdens de discussie met de aanwezigen werd het belang van een fietsvriendelijke weginrichting  als onderdeel van het verkeersstructuurplan onderstreept. Best een uitdaging in een dorp zoals Badhoevedorp, maar zeker niet onmogelijk. Voorwaarde is dan wel dat, veel duidelijker dan nu het geval is, voor de fiets wordt gekozen bij de inrichting van wegen. Niet langer de fiets, maar de auto is dan te gast.

Beeld: Roos Kort

Liever geen zwaar vrachtverkeer door een dorp

Bart-Jan Buchner, eigenaar van Hubakee, nam de aanwezigen mee in de komst van duurzame logistieke cityhubs. In plaats van vrachtwagens en bestelbusjes achter elkaar door een dorp, worden goederen en pakketjes verzameld op één centrale plek om deze vervolgens met kleinere voertuigen CO-2 neutraal af te leveren. Het resultaat is minder verkeersbewegingen, minder overlast van zwaar vrachtverkeer en daarmee een verbeterde leefomgeving. Een oplossing die nu nog nauwelijks wordt toegepast maar veelbelovend is. In een aantal situaties ook een prima oplossing voor een dorp zoals Badhoevedorp.

Mooie aanvulling op het verdwijnende openbaar vervoer

Margot van der Bijl, bestuurslid van de buurtbusvereniging Zwaanshoek, volgde met haar betoog over het nut en de noodzaak van vrijwilligersvervoer als aanvulling op openbaar vervoer (OV). In veel dorpen in Haarlemmermeer is de afgelopen jaren steeds minder OV beschikbaar. Daarnaast zijn grote elektrische bussen in kleine dorpsstraten vaak een ongelukkige combinatie. Dat zorgt voor overlast en onveilige situaties. De discussie ging vervolgens over de mogelijkheden om vrijwilligersvervoer en OV beter op elkaar aan te laten sluiten. Wat is daarvoor nodig en welke rol kan de gemeente hierin spelen? Onlangs heeft D66 een motie ingediend om de mogelijkheden hiervoor te onderzoeken. De motie is door de hele gemeenteraad aangenomen en de wethouder gaat ermee aan de slag.

Badhoevedorpers aan het woord

Na de presentaties was het tijd voor een discussie met een panel van inwoners uit Badhoevedorp. Hier kwamen de knelpunten nogmaals aan de orde. Niet alleen inwoners namen deel aan de discussie, maar ook raadsleden van andere politieke partijen waaronder de VVD, Groen Links en Eén Haarlemmermeer. Een aantal ambtenaren was ook aanwezig om de discussies te volgen.
De discussie was een mooie opmaat naar de sessie in de raadsvergadering van 6 juli over het verkeer in Badhoevedorp. Maar liefst 15 insprekers deelden hun zorgen aan de hand van concrete voorbeelden en knelpunten. Door de vele insprekers was er onvoldoende tijd voor de raad om in debat te gaan en werd besloten om dit alsnog te doen tijdens een ingelaste sessie op 13 juli, die hier is terug te kijken.

Beeld: Roos Kort

Snel passende maatregelen nemen

Het voorlopige resultaat is dat de Raad er bij de wethouder op heeft aangedrongen om in ieder geval de volgende tijdelijke maatregelen te nemen.

·        Instellen geslotenverklaring voor vrachtauto’s op de Robert Kochstraat met uitzondering van bestemmingsverkeer;
·        Instellen geslotenverklaring voor vrachtauto’s op de Sloterweg tussen Schipholweg en de Burgemeester van Amersfoordtlaan met uitzondering van bestemmingsverkeer;
·        Instellen geslotenverklaring voor autobussen op de Sloterweg tussen de Schipholweg en de van Amersfoordtlaan.
Daarnaast zijn enkele andere voorstellen gedaan zoals het in het 4e kwartaal van 2023 gereed hebben van een plan van aanpak voor de evaluatie van het VSP Badhoevedorp en hier de inwoners nadrukkelijk bij te betrekken.
De Sloterbrug, de Akerdijk en de Nieuwemeerdijk maken nu geen onderdeel uit van het VSP Badhoevedorp. Wat de gemeenteraad betreft zou dit wel moeten. De Raad heeft er dan ook op aangedrongen om deze wegen mee te nemen in de evaluatie.
Tijdens de laatste vergadering voor het zomerreces op 20 juli jl. zijn hiervoor moties door de Raad ingediend maar ook weer ingetrokken omdat de wethouder toezeggingen heeft gedaan op al deze belangrijke punten, die we natuurlijk met belangstelling volgen.
De verkeerssituatie in Badhoevedorp is niet het enige aandachtspunt. Ook voor Hoofddorp en Nieuw Vennep zijn nieuwe verkeersstructuurplannen in de maak of zijn vastgesteld. Ook daar levert dat veel discussie op, net zoals de bereikbaarheid van de andere dorpskernen in Haarlemmermeer. D66 Haarlemmermeer blijft de situatie en de ontwikkelingen op de voet volgen en blijft graag met inwoners en ondernemers in gesprek.

Carin Smand

Beeld: Barbara Kroon