Vrij van zorgen over het klimaat en de natuur

Heide op de Veluwe. Beeld: Unsplash

Klimaatverandering is de grootste uitdaging van onze tijd. Ook in Goirle en Riel merken we dat de temperaturen op lopen en we zien steeds vaker wateroverlast door extreme regenval. Droogte maakt de landbouw en natuur steeds kwetsbaarder.

Het is onze plicht naar jongeren en toekomstige generaties om hier iets aan te doen, ook op lokaal niveau.
Alleen samen met andere gemeenten en de rijksoverheid kunnen we klimaatverandering terugdringen. Door als gemeente te versnellen, creëren we nieuwe kansen.

Mensen kunnen hun eigen energie opwekken. Voor een duurzame toekomst moeten we andere keuzes maken: onze huizen gaan van het gas af. Grondstoffen gaan we hergebruiken, repareren en recyclen. Een fijne, groene houdt de temperatuur en overtollig water in bedwang. Zo kan de natuur zich herstellen en maken we Goirle en Riel ‘klimaat-klaar’.

In een kleine gemeente met een actieve duurzaamheidscoöperatie moet het mogelijk zijn om niet alleen het landelijke beleid te volgen, maar voorop te lopen!

D66 streeft naar een klimaatneutrale gemeente Goirle voor 2045. We willen daarbij ambitieuzer zijn dan de landelijke overheid en koploper zijn in de regio. Dat is haalbaar als een slimme combinatie van maatregelen genomen wordt.

Het uitgangspunt is simpel: minder energie gebruiken en de energie die je gebruikt duurzaam opwekken. Wij zijn ervan overtuigd dat onze ambities haalbaar zijn als de gemeente samenwerkt met bewoners, bedrijven, scholen, verenigingen en anderen die met kracht en vernieuwing willen bijdragen aan onze groene en schone toekomst.

Toont 0 van 0


Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.