Piet Verheijen

Piet Verheijen - Beeld: Saskia Moerman

Piet Verheijen is sinds maart 2018 lid van de gemeenteraad van Goirle voor D66. Hij is sinds zijn start in de gemeenteraad fractievoorzitter.

  • 70 jaar
  • Tilburg
  • Goirle
  • Hij/hem

D66 doet het goed in Goirle. Dit is te danken aan een goed team van fractieleden en fractieondersteuners. Laat ik voorop stellen dat het een plezier is om aan mensen met ambitie leiding te geven.
Bij de vorige verkiezingen ben ik zonder ervaring (als lokaal politicus of als politiek leider) in gestapt.
Het was toen een weg van veel uitzoeken en uitproberen. Dat dit geen windeieren heeft gelegd bewijst wel dat we met twee zetels als nieuwkomer in de raad gekozen zijn.
Inmiddels heb ik ervaring opgedaan en wil deze nogmaals inzetten voor de komende verkiezingen en daarna wederom als raadslid.
Als aanvoerder van onze club geloof ik in de kracht van samenwerking op alle fronten. Gesteund en gevoed door vele gremia hebben we in de afgelopen drie jaar ondervonden dat dit werkt. We bereiken goede resultaten voor onze inwoners. Ik investeer dan ook veel tijd in samenwerkingsrelaties binnen de raad maar ook buiten de raad om D66 Goirle goed te positioneren en maak hiervoor gebruik van mijn netwerk.