D66 Goirle kritisch op uitgaven grondsanering van Puijenbroek

In de raadsvergadering van 17 mei heeft D66 Goirle zich kritisch opgesteld ten aanzien van de financiering van de sanering van gemeentegrond in het plan van Puijenbroek.

Onduidelijk raadsvoorstel

Het voorstel van het college om 400.000 euro uit te trekken voor de sanering van de gemeentegrond in het plan van Puijenbroek leverde veel vragen op. Zo werd in de vergadering niet duidelijk waar de 400.000 euro nu precies voor bedoeld zijn. D66 Goirle is van mening dat in het raadsvoorstel precies duidelijk moet zijn waar het geld voor nodig is en waar het aan besteed gaat worden.

Motie van treurnis

Doordat het college geen duidelijkheid kon geven, leidde dat zelfs tot de indiening van een motie van treurnis. Deze motie is niet gesteund door D66 Goirle. Tijdens het indienen van de motie werd gesproken van bewust en opzettelijk achterhouden van informatie door het college. Deze conclusie deelt D66 Goirle niet.

Nieuw raadsvoorstel

D66 Goirle steunt het college om het raadsvoorstel voor de financiering van sanering van de gemeentegrond in het plan van Puijenbroek te herschrijven. Het nieuwe voorstel zal met een open blik door de fractie worden beoordeeld.