D66 wijzigt de visie op de omgeving van Goirle en Riel

In de raadsvergadering van 21 december heeft D66 ingestemd met de visie op de omgeving van Goirle en Riel.
Met deze visie wordt het onder meer mogelijk om de energietransitie in Goirle en Riel vorm te geven en de natuur rondom onze gemeente te versterken.

Goôlse democratie

D66 is blij met hoe de omgevingsvisie tot stand is gekomen. Ondanks de lastige omstandigheden door de coronacrisis zijn inwoners op verschillende momenten en manier betrokken geweest. We staan dan ook achter de centrale waarden voor onze gemeente:

  • Doenerig dorp
  • Prachtlandschap van de toekomst
  • Goed toeven

Energietransitie

Voor D66 is het klimaat een belangrijk thema. We zijn dan ook blij dat deze omgevingsvisie de ruimte biedt om in Goirle en Riel te werken aan de energietransitie.

Wonen

Met deze visie is voor de komende decennia duidelijk waar in Goirle en Riel de broodnodige woningen gebouwd kunnen worden. Onder meer door D66 is de visie aangepast, zodat op meer plaatsen, sneller woningen gebouwd kunnen worden.

Landbouw

Om een prachtlandschap in de toekomst te garanderen zal ook de landbouw in onze gemeente moeten veranderen. Op voordracht van D66 is deze visie dan ook aangepast, zodat we ons in Goirle en Riel gaan richten op kringlooplandbouw. Dit past bij de ambitie van de rijksoverheid en zal leiden tot drastische reductie van de impact van landbouw op onze omgeving.