D66 bracht meer in dan alleen een momentje van afwezigheid!

Afgelopen woensdag was het dan eindelijk zover, tijd voor de uitgestelde begrotingsvergadering 2023 van de Gemeente Goirle. D66 Goirle was tijdig begonnen met de voorbereiding voor deze exercitie. Voor het eerst sinds jaren was er namelijk weer wat geld ‘over’ en konden er wat doelmatige eenmalige investeringen gedaan worden.

In Goirle laten we niemand vallen

In Goirle hoeft niemand aankomende winter in de kou te zitten. D66 Goirle is blij dat met twee aangenomen moties, er meer geld beschikbaar is gekomen voor inwoners die het écht nodig hebben. Alle inwoners die dat nodig hebben kunnen bij de gemeente aankloppen om financieel en snel ondersteund te worden. In Goirle laten wij namelijk niemand vallen.

Fietspad Riel – Gilze

Het had financieel voordeliger geweest als er eerder en sneller was doorgepakt, maar het gaat er nu eindelijk van komen. Een snelle en veilige fietsverbinding tussen Goirle en Gilze wordt gerealiseerd, een lang gekoesterde wens van D66 Goirle en voor alle fietsers tussen deze gemeentes een verademing voor de bilpartij.

Verduurzamen woning

Op het gebied van duurzaamheid kunnen de inwoners van Goirle ook weer vooruit. Juist in deze tijd is het natuurlijk te zot voor woorden dat iedereen die wíl investeren in duurzame energie geen gebruik kan maken van deze lening omdat het potje even leeg is. Dankzij de motie die van D66 Goirle wordt het fonds duurzaamheid weer aangevuld en opengesteld.

Duurzaam begroten

En tot slot hebben wij ons nogmaals ook kritisch uitgesproken naar het college: Geld volgt Plan en dit hoort volgens ons dé basisafspraak te zijn bij elke begroting. Dit geldt voor de investeringen bij de sportparken, in de buitenruimte en zo willen we ook een goede uitleg bij de extra investeringen van de gemeentelijke formatie.

De vervuiler betaalt

De motie afschaffing hondenbelasting hebben we overigens niet gesteund, ook hier houden wij ons aan het principe: De vervuiler betaalt, dat geldt voor de afvalstoffenheffing als ook voor de hondenbelasting.

Twee avonden vergaderen leverde dus absoluut veel meer op dan alleen de berichtgeving in het BD over ‘de afschaffing van de hondenbelasting’ en dat er “even overnieuw gestemd” moest worden.