‘Sterk en in balans’

Samen met LRG, PAG en VVD Goirle heeft D66 Goirle een bestuursakkoord gesloten. Een akkoord waarmee Goirle & Riel een nieuwe weg inslaan: Sterk en in balans.

Zorgen voor Goirle

Goirle is op dit moment één van de meest aantrekkelijke gemeenten van Brabant. Een belangrijke reden hiervoor is de mogelijkheid om te wonen, werken en recreëren in de nabijheid van vele voorzieningen.
Als gevolg van landelijk beleid en van keuzes in voorgaande raadsperiodes, heeft de gemeente Goirle in de komende jaren (veel) minder financiële middelen ter beschikking dan voorheen. Dit zorgt ervoor dat de bestuurders van de gemeente ingrijpende keuzes moeten maken. Dit bestuursakkoord maakt het mogelijk, zonder heilige huisjes, naar een gezonde toekomst van Goirle toe te werken. Waarin zowel de ambities en bestuursvorm ter discussie gesteld mogen worden. En waarbij de echt grote besluiten uiteindelijk zullen worden voorgelegd aan onze inwoners. Hiermee wordt aan een belangrijk punt uit het D66 verkiezingsprogramma voldaan.

Bouwen, bouwen, bouwen

De woningcrisis wordt door veel inwoners gevoeld en in het bijzonder door starters en senioren. Dit bestuursakkoord komt tegemoet aan de wens om veel meer woningen te gaan bouwen. Buiten het bouwen van meer woningen gaan we aan de slag om er voor te zorgen dat deze woningen ook bereikbaar worden voor inwoners die nu aan de kant staan op de woningmarkt. Daarmee gaan we onze belofte uit het verkiezingsprogramma: “Een betaalbare woning voor iedereen” in lossen.

Samenwerken aan de energietransitie

Het behalen van de doelen op gebied van klimaat, milieu en energie vraagt lokaal om ingewikkelde keuzes met name over de energiehub in de Baars. Die uitdaging gaan we met dit bestuursakkoord niet uit de weg. We houden de mogelijkheid van energie uit wind open, zonder de impact daarvan op onze inwoners en natuur uit het oog te verliezen. Verder blijven we onze inwoners ondersteunen om energie te besparen en van het gas af te komen. Dat is zowel goed voor ons klimaat als voor de portemonnee van onze inwoners. Met dit akkoord houden we doelen voor de energietransitie in zicht en doen we recht aan ons verkiezingsprogramma.

D66 Wethouder

D66 is gelukkig met de nieuwe koers voor Goirle die met dit bestuursakkoord wordt ingezet. Uiteindelijk zal veel afhangen van de uitvoering van dit akkoord door het college van burgemeester en wethouders. Daarom zijn wij dan ook blij dat Janneke van den Hout zichzelf kandidaat stelt om als wethouder toe te treden tot het college.