D66 Goirle neemt deel aan de coalitie-onderhandelingen

Op vrijdag 22 april heeft D66 Goirle, in een gesprek met LRG, PAG en VVD  aangegeven dat we mee willen onderhandelen om tot een coalitieakkoord te komen. Daarmee hebben we de intentie uitgesproken om in Goirle mee te gaan besturen.

De aanloop

In eerste instantie vonden we dat de optie van een raadsbreed coalitieakkoord verkend moest worden. Na een korte consultatieronde bij alle partijen bleek dat een raadsbreed coalitieakkoord niet op voldoende steun kon rekenen. Als het aan D66 Goirle had gelegen hadden we dit in een duidingsdebat na de verkiezingen in de gemeenteraad besproken. Ook hier hebben we de handen niet voor op elkaar gekregen. Wij gaan ons er sterk voor maken om bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen zo’n debat wel te voeren.
 
D66 Goirle vond het logisch dat bij het afwijzen van een raadsbreed coalitieakkoord eerst de twee grootste partijen met elkaar in gesprek zouden gaan om tot een akkoord te komen. Met ruim 40% van de stemmen zouden ze met een derde partij een coalitie kunnen vormen. Zoals in de lokale en regionale pers gemeld zijn deze gesprekken in een impasse geraakt en hebben deze niet tot een resultaat geleid. Daarmee raakte een stabiel bestuur in Goirle steeds verder uit zicht.

Onze inzet

Goirle verdient een stevig een stabiel bestuur. Er gaat veel op ons afkomen de komende jaren. De energietransitie om het klimaat te redden moet vorm gegeven worden, er moeten veel woningen gebouwd worden om de woningcrisis te bestrijden en de zorg voor onze inwoners moet overeind gehouden worden. Dit allemaal met een stevige financiële tegenwind die in de toekomst lijkt uit te groeien tot een storm. D66 Goirle wil deze uitdagingen aan gaan en de verantwoordelijkheid nemen om Goirle een stevig en stabiel bestuur te geven.
 
Met de deelname van D66 Goirle aan de coalitie-onderhandelingen kan Goirle ook een ander bestuur krijgen. Een bestuur dat de veranderingen die nodig zijn om ons klimaat te redden daadkrachtig doorzet. Een bestuur dat de luiken openzet en gebruik gaat maken van de mogelijkheden van onze regio om meer mogelijk te maken in onze dorpen. Een bestuur dat durft te experimenteren om inwoners meer te betrekken bij de grote besluiten die op ons af komen. Daar zetten we dan ook op in tijdens de onderhandelingen.