Van inspraak naar samenspraak

Inwoners weten vaak het beste wat goed is voor hun kern en daarom moet de gemeente ze in een vroeg stadium betrekken bij de plannen. Te vaak krijgen inwoners pas inspraak als het plan al klaar ligt en er weinig bewegingsruimte is. Wij willen niet alleen inspraak achteraf, maar samenspraak. Dus meepraten vanaf de start.

  • Via wijkbudgetten geven we inwoners meer zeggenschap over de besteding van gemeenschapsgeld. Zij weten samen het beste wat in hun omgeving echt nodig is.
  • Door het instellen van een burgeramendement betrekken we inwoners inhoudelijk bij de besluitvorming doordat ze onderwerpen en wijzigingen op de raadsagenda kunnen indienen
  • Inwoners worden uitgenodigd om deel te nemen aan een burgerforum. Zo kunnen ze adviseren over beleidskwesties en kan het gemeentebestuur dit meenemen in haar besluitvorming.