Ondernemen en toerisme

De gemeente Gennep is als zorggemeente alom bekend maar mag daar meer om geroemd worden. Evenals het specialistische MKB in onze gemeente.

Voor toeristen is de gemeente Gennep een prachtige fiets- en watergemeente met snelle verbindingen naar de (internationale)
regio. Ook dat mag nog meer op de kaart!

Een bloeiende economie in de toekomst vraagt een integrale visie op inclusief, duurzaam en sociaal ondernemerschap. Verbindingen tussen ondernemers en politiek zijn daarin essentieel.

  • Ondernemers ondersteunen we pro-actief in inclusief, sociaal en duurzaam ondernemerschap. We creëeren draagvlak voor structurele transities van klimaat, arbeidsmarkt en circulariteit.
  • Het ondernemerschap in de kernen koesteren we. Samen met lokale ondernemers blijven we kijken wat ze voor hun omgeving kunnen betekenen en hoe we dit toekomstbestendig bereiken.
  • Door te investeren in de verbetering en toegankelijkheid van fiets- en wandelpaden stimuleren we voor toeristen en onze eigen inwoners het fietsen en wandelen.
  • Onze gemeente heeft maar liefst zestig kilometer oeverstrook van Maas en Niers. We gaan de waterkanten toegankelijker en aantrekkelijker maken voor toerisme en recreatie.