Bart Schellekens

Beeld: RC Fotografie

Mijn naam is Bart Schellekens, sinds 25 jaar lid van D66. Ik ben een geboren en getogen Gennepenaar. Ik werk op het Kind Educatie Centrum Ganapja en basisschool De Ratel als bibliotheek medewerker. De kinderen in Gennep kennen mij als Boeken Bart.

  • Gennep

Verder ben ik een fanatiek zanger bij het Genneps Vocaal Ensemble en bij popkoor Cheers. Ik ben geboren met Spina Bifida (open rug). Sinds 2004 ben ik rolstoelgebonden en daardoor ligt mijn focus bij D66 op de integratie en inclusiviteit van gehandicapte mensen in het algemeen. Ik kom uit een gezin met vader, moeder en jongere zus. Mijn vader is al in 1999 gestorven.

Ik ben ook 1 raadsperiode burgerraadslid geweest. Mijn eerste drijfveer was dat D66 voor het referendum was en daar ben ik een voorstander van. In Gennep is er bij D66 een nieuwe groep opgestaan. Ik voel me bij deze nieuwe ploeg op mijn gemak. Ik ga als D66er en ervaringsdeskundige de gemeente Gennep inclusiever maken. Daarmee bedoel ik dat ik de slogan van basisschool De Piramide in de praktijk ga brengen namelijk “ Iedereen is anders en dat mag. “

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Sport en bewegen voor rolstoelers
Bewegen is voor rolstoelers heel erg belangrijk. Preventieve gezondheid hangt samen met bewegen. Rolstoelers zijn sterker en minder vaak ziek als ze voldoende kunnen bewegen. Om te bewegen en te sporten hebben wij daarbij hulp nodig van coaches of begeleiders. Tijdens de Coronaperiode werd het pijnlijk duidelijk dat er in de gemeente Gennep op dit vlak niets geregeld is voor rolstoelers. Dit is een groot gemis ook omdat het zo belangrijk is dat gehandicapte mensen mee kunnen doen in de maatschappij.”

Hoe kunnen we Gennep inclusiever maken?
Ten eerste door voorzieningen te treffen, door coaches beschikbaar te stellen ook voor mensen met een kleine beurs.
Ten tweede door voorzieningen aan te passen bijvoorbeeld door speeltuinen aan te leggen waar kinderen in een rolstoel ook kunnen spelen Ook moeten bestaande speeltuinen aangepast worden en toegankelijk gemaakt worden voor alle kinderen.
Ten derde moet er ook binnen de sportverenigingen de mogelijkheid geboden worden om ook als rolstoeler te sporten bijvoorbeeld door rolstoelteams op te richten. Dat kunnen ook handbiketeams zijn die samen gaan fietsen in de omgeving.

Wij vinden dat het een grondhouding moet zijn dat je bij elk beleidsplan of initiatief kijkt naar duurzaamheid en leefbaarheid. Graag wil ik ook dat we kijken of het inclusief is, zodat mensen met een handicap niet vergeten worden.