Geen parkeerkelder op de Bezorgershof

Op voorstel van D66 Geldrop-Mierlo heeft de gemeenteraad op 13 december 2021 besloten om geen parkeerkelder te bouwen op de Bezorgershof. Daarmee geeft de raad aan dat ze een dergelijke dure voorziening niet ziet zitten.

Centrumvisie

Twee jaar geleden heeft de gemeenteraad een nieuwe centrumvisie vastgesteld. In deze visie willen we komen tot een levendig centrum van Geldrop. Begin dit jaar is aan onze gemeente een subsidie toegekend voor de bouw van bijna 800 woningen. Deze woningen moeten op ongeveer 25 locaties worden gebouwd. De Bezorgershof is een van die locaties.

Woningen moeten betaalbaar blijven

D66 vreest dat het bouwen van een parkeerkelder aan de Bezorgershof leidt tot meer verkeersbewegingen in de Langstraat en tot onveilige verkeerssituaties. Bevoorrading van de winkels zal nog meer vanuit de Langstraat moeten gebeuren. Ook zullen de woningen duurder worden als er een parkeerkelder komt. En dat willen we niet.

Haast met bouwplannen

We zijn blij dat de raad het voorstel van D66 volgt en heeft besloten dat er géén parkeerkelder komt bij de Bezorgershof. Er kan nu haast gemaakt worden met de verdere uitwerking van de bouwplannen.