Peter van der Voort: “Tijden, toekomstbeelden en coalities veranderen”

De Eerste Kamer heeft een wetswijziging aangenomen waarmee de basisbeurs voor studenten op het hbo en de universiteit opnieuw wordt ingevoerd. Behalve dat studenten minder hoeven te lenen, worden ook de mogelijkheden verruimd voor studenten van ouders met een middeninkomen om aanvullende beurs te ontvangen. De studenten die tijdens het leenstelsel hebben gestudeerd krijgen een financiële tegemoetkoming en de bijverdiengrens in het mbo wordt afgeschaft. Eerste Kamerlid voor D66 Peter van der Voort sloot zijn Eerste Kamerlidmaatschap na ruim drie jaar af met dit debat waarin zijn drie portefeuilles – zorg, financiën, en onderwijs – samen kwamen.

Beeld: Jeroen van der Meyde/Eerste Kamer

Aanvullende beurs

De wetswijziging verruimt de aanvullende beurs. Zo hebben studenten met ouders die een middeninkomen verdienen nu ook recht op de aanvullende beurs. Senator Van der Voort constateerde echter dat niet iedereen die voor de aanvullende beurs in aanmerking komt deze ook daadwerkelijk aanvraagt en vroeg de minister om maatregelen naar het gebruik van de aanvullende beurs te stimuleren. Minister Dijkgraaf gaf aan dat de aanvullende beurs sinds begin dit jaar automatisch staat aangevinkt, waardoor studenten deze actief moeten uitvinken als ze de aanvullende beurs niet willen ontvangen. Hierdoor is het percentage dat de aanvullende beurs wel aanvraagt sinds 1 januari 2023 met 24% gestegen tot 93%.

Mienskip

D66 vindt het een goede ontwikkeling dat het mbo op allerlei manieren gelijkgesteld wordt aan het hbo en wo. Peter van der Voort ziet de voordelen in de mienskip in het kleine Friese dorp waar hij woont, waar diversiteit in opleidingsniveau onder jongeren een feit is. De gelijkwaardige behandelingen van alle soorten opleidingen en studenten in de waaier van het onderwijs versterkt de samenleving. Daarnaast vroeg senator van der Voort de minister wat voor effect de groei van internationale studenten op de begroting heeft en wat de mogelijke gevolgen zijn voor internationale studenten. De minister antwoordde dat hij actief bezig is om te kijken of de uitgaven beheerst kunnen worden.

Mentale gezondheid

Senator van der Voort benadrukte dat studenten flink onder druk omdat ze naast hun studie moeten werken om rond te kunnen komen. De mentale gezondheid onder studenten gaat zorgelijk hard achteruit. Een van de oorzaken is de studiedruk en studieschuld, maar ook weerbaarheid, regie en invloed op de eigen toekomst spelen een rol. Het bieden van ruimte op die aspecten vindt D66 minstens zo belangrijk als puur financiële compensatie. Acht jaar na de invoering van het leenstelsel wordt de basisbeurs opnieuw ingevoerd: “Tijden veranderen, de context verandert, toekomstbeelden veranderen en coalities veranderen.”