Nieuws uit de fractie

28 maart jl. was de einddatum van de Statenperiode 2019-2023. 29 maart was de start van de nieuwe Statenperiode waar D66 met 1 zetel vertegenwoordigd is.

Afscheid statenfractie 2019-2023

28 maart jl. was de einddatum van de Statenperiode 2019-2023.

’s Middags was het officiële afscheid in de Provinciale Statenvergadering. Aansluitend hebben we als fractie een afscheidsetentje in Westerbork gehad.

We hebben als team (Bouchra Zouine, Suzanne Uildriks, Teun Jan Kootstra, Gonnie Niemeijer, Jolet Dingen, Henk Pragt en Anry Kleine Deters) een succesvolle periode met elkaar afgesloten.

Nieuwe Statenperiode 2023-2027

De nieuwe fractie voor de Statenperiode 2023-2027 is gestart.
Helaas was de verkiezingsuitslag voor D66 teleurstellend. D66 is met 1 zetel vertegenwoordigd in Provinciale Staten.

Onze inbreng bij het duidingsdebat, de brief aan de verkenner en de inbreng bij het debat over het verslag van de verkenner zijn elders te vinden op onze website.

Van de verkiesbare kandidaten (“Top 12”) is Gonnie inmiddels benoemd als bestuurslid van het Regiobestuur.
Paul Huisman is inmiddels actief als commissielid in Midden-Drenthe.
Bouchra Zouine heeft de keuze gemaakt een sabbatical te nemen.

Als bijzondere commissieleden zullen Jan Willem Brinkhorst en Jan Christiaan Hellendoorn benoemd worden.
Suzanne Uildriks heeft de keuze gemaakt om de functie van fractiemedewerker te vervullen. Teun Jan Kootstra zal als communicatieadviseur zijn bijdrage leveren (met operationele ondersteuning van Danique Boers).

Jeroen Koppelaar, Danique Boers, Berthilde Bouman en Ben Jeurissen zijn lid van de werkgroep commissievoorbereiding van één van de bijzondere commissieleden.

Henk Pragt zal als politiek adviseur betrokken blijven bij de fractie.
Ik ben er trots op dat we opnieuw een mooie fractie hebben gevormd en gaan met vertrouwen aan de slag.

Wij blijven ons inzetten voor een gezonde leefomgeving in onze provincie!

Geen stilstand maar vooruitgang.
Natuurlijk D66 Drenthe.

Vragen? We horen ze graag.

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie D66 Drenthe,


Anry Kleine Deters