Debat PS over verslag verkenner

Wij herkennen ons amper in het verslag van de verkenner, zowel wat betreft onze inbreng als de duiding van de verkiezingsuitslag. 
 
En een andere bestuursstijl? D66 had gehoopt dat daar ook transparantie bij zou horen. Het verslag van 18 maart zou openbaar zijn? Waar is het te vinden? 
Van de gesprekken met de verkenner helaas geen verslagen!

Vragen aan de verkenner/over de verkenning

Er lijkt te worden uitgegaan van de bestaande omvang van Gedeputeerde Staten met 5 gedeputeerden. Dit was op basis van de verkiezingsuitslag 2019. Daarvoor waren er altijd 4 gedeputeerden.
 
D66 is van mening dat er weer gekozen kan worden voor een college met 4 gedeputeerden van 3 partijen. Is dit door de verkenner ook onderzocht? Waarom is hier niet voor gekozen?
 
Bij een voorgestelde coalitie van 28 zetels wordt de oppositie zo klein mogelijk gemaakt. Past dit binnen de door BBB gewenste nieuwe bestuursstijl?
 
Als positief wordt genoemd dat Drentse partijen, die in het kabinet zitten (VVD en CDA) openlijk kenbaar hebben gemaakt het kabinetsbeleid problematisch te vinden en zich daartegen afgezet. 
 
Is het afzetten tegen je eigen landelijke fractie/partij de door BBB gewenste bestuursstijl? 
Wordt samenwerking met onze landelijke overheid vooral destructief? 
Gaat deze drentse coalitie in verzet? Moeten we rekening houden met rechtszaken?

Landbouw en stikstof

De urgentie van de stikstofproblematiek wordt door bijna alle partijen onderkend en bevestigd dat de wet leidend is, maar willen vooral verzet tegen de rijksoverheid!
Veel provinciale onderwerpen vloeien voort uit landelijke wetgeving.
Betekent dit dat GS Drenthe de relatie met het Rijk vooral wil juridificeren, door rechtszaken te voeren? 

Migratie

BBB streeft een behoudend beleid na! Als het gaat om opvang van vluchtelingen hebben we te maken met uitvoering van landelijk beleid. Als provincie zouden we mogelijk kunnen sturen op arbeidsmigranten. Wil BBB de arbeidsmigranten, werkzaam in de bollen- of sierteelt beperken?

Waan van de dag?

D66 vindt het wel heel triest dat we onder de programmatische bevindingen slechts enkele punten lezen uit de waan van de dag:

  • geen wolf
  • geen migranten
  • stilstand van de gebiedsplannen!

Een keuze waarin niemand perspectief wordt geboden en de provincie op slot zal gaan! De achteruitgang van de natuur niet zal stoppen. Er is actie nodig – nu!
Is het een perspectief van juridische procedures tussen overheden onderling en tussen provincie en inwoners en/of organisaties?
Wil de beoogde coalitie een Provinciebestuur binnen de Provincie Drenthe, waar een betrouwbare overheid is? Een provincie die zich aan afspraken wil houden?
Waar kunnen inwoners, ondernemers, boeren en bijvoorbeeld arbeidsmigranten nog wel zekerheden aan ontlenen in Drenthe?
Worden we een provincie die alleen strijdt tegen de nationale en Europese overheid?
Drenthe een provincie waar achterstanden oplopen en niemand perspectief wordt geboden?
We zijn geen toekomstvisie voor Drenthe; slechts reageren op de waan van de dag.
Is dat wat de beoogde coalitie van BBB-PvdA-VVD en CDA beoogt?

Wat wil D66?

D66 heeft voor de verkiezingen een vergezicht beschreven, geïnspireerd op het rapport van de WUR (Wageningen University & Research). 
“Een natuurlijke toekomst voor Nederland in 2120”.
 
Wij zullen ons blijven inzetten voor vooruitgang omdat wij ons grote zorgen maken over onze leefomgeving, voor nu en toekomstige generaties.
De grote vraagstukken vragen om zo spoedig mogelijk keuzes te maken, aanpakken en doorpakken en iedereen een helder perspectief bieden, ook al doet dat soms pijn.