Vijf plannen voor klimaat en natuur

De toekomst van Doetinchem is groen, schoon en gezond. De stad ligt in een prachtige groene omgeving. De Oude IJssel met mooie oevers en de vele bossen zijn elk seizoen weer prachtig. De dorpen liggen landelijk tussen bos, landbouwgrond en rivierduin. We koesteren al dat moois, maar weten dat het niet vanzelfsprekend is.

Klimaatverandering veroorzaakt steeds extremer weer en dat is ook in de Achterhoek te merken. D66 wil dat Doetinchem een wezenlijke bijdrage levert aan de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen. Om de gemeente klaar voor de toekomst te maken, verduurzamen wij Doetinchem radicaal. D66 wil energieverbruik verminderen en meer schone energie opwekken. Dit biedt mogelijkheden voor ondernemers. D66 wil namelijk investeren in technologische innovatie en een natuurinclusieve economie.

Lees hier onze vijf concrete plannen voor klimaat en natuur.

Klimaatverandering veroorzaakt steeds extremer weer en dat is ook in de Achterhoek te merken. D66 wil dat Doetinchem een wezenlijke bijdrage levert aan de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen. Om de gemeente klaar voor de toekomst te maken, verduurzamen wij Doetinchem radicaal. D66 wil energieverbruik verminderen en meer schone energie opwekken. Dit biedt mogelijkheden voor ondernemers. D66 wil namelijk investeren in technologische innovatie en een natuurinclusieve economie.

Lees hier onze vijf concrete plannen voor klimaat en natuur.

De druk die we als mensen op het milieu leggen moet wat ons betreft fors omlaag. Herstel en bescherming van ecosystemen en biodiversiteit is cruciaal voor de toekomst van onze gemeente. Wij willen dat er een compensatie-plus-principe geldt als er groen moet verdwijnen voor woningbouw. Per saldo neemt daarmee de totale natuurwaarde toe.

D66 wil een Ja/Ja-sticker invoeren, zodat alleen huishoudens met een Ja/Ja-sticker op de brievenbus ongeadresseerd reclamedrukwerk ontvangen. Zo voorkomen we papierafval. Dat is duurzamer dan achteraf te moeten scheiden en recyclen.

Met de corporaties willen we het beperken van de CO2-uitstoot borgen in de jaarlijkse prestatieafspraken. Onderdeel van de afspraken is wat D66 betreft ook het hergebruik van materialen en gebruik van biobased bouwmaterialen.

Het begint met besparen. Energie die we besparen hoeven we ook niet op te wekken. Daarom willen we dat alle woningen energiezuiniger worden. We willen stimuleren dat woningen van mensen met een laag inkomen versneld worden verduurzaamd, zodat zij ook profiteren van een lagere energierekening.

Wij staan open voor alle vormen van duurzame energieopwekking. Doetinchem heeft nog veel onbenutte capaciteit op (platte) daken. Deze zijn bij uitstek geschikt voor zonnepanelen. Hetzelfde geldt voor infrastructurele werken. D66 wil dat de gemeente een actieve rol neemt om deze mogelijkheden te benutten voor duurzame energieopwekking.