Wethouder steunt eventuele aanvraag erkenning Delfts Blauw na vragen D66

D66 heeft de wethouder om duidelijkheid en actie gevraagd wat betreft de rol van de gemeente in het Europees erkennen van Delfts Blauw. Het Europese systeem voor erkenning van producten (denk aan de Parmaham of de Griekse fetakaas, waar bepaalde kwaliteitseisen en bescherming voor gelden) wordt uitgebreid naar industriële producten, en Delfts Blauw komt mogelijk in aanmerking hiervoor. Eerder stelde D66 hier al schriftelijke vragen over.

D66 verwachtte meer ambitie

Uit de antwoorden hierop van de wethouder blijkt dat de kansen worden gezien, maar dat zij nauwelijks een rol voor de gemeente ziet in het verzilveren hiervan. D66 verwachtte meer ambitie van het college voor Delft als stad van kennis en innovatie die Europees denkt en doet, voor het Delftse cultureel erfgoed en voor de lokale economie en hoogwaardig toerisme. Tijdens de commissievergadering van 25 augustus riep commissielid Niels Back (D66) de wethouder op steun uit te spreken voor deze kans en te onderzoeken door producenten van Delfts Blauw onderling te faciliteren in het komen tot een aanvraag voor Europese erkenning en hun eventuele aanvraag richting het en de EU te ondersteunen.

Vooroplopen als politiek bij kansen voor cultureel erfgoed en lokale economie

Volt en Hart voor Delft ondersteunden D66 in de oproep aan de wethouder, bij andere partijen leek er meer aarzeling te zijn. Andere partijen stelden dat hiermee op de zaken vooruit zou worden gelopen, omdat in Europa nog niet duidelijk is hoe dit eruit komt te zien en of bedrijven hierop zit te wachten. Ook de wethouder was nog niet geheel overtuigd van de voordelen van Europese erkenning van Delfts Blauw. “Zonde”, vindt Niels Back, “politici worden er vaak van beschuldigd dat ze te laat handelen, pas op het moment dat een probleem sterk is verergerd of een kans is gemist. Met de oproep van D66 willen we juist vooroplopen als Delft in Nederland en Europa, door nu al te onderzoeken wat er mogelijk is voor Europese erkenning van Delfts Blauw. Door nu steun uit te spreken kun je het ijs breken tussen en voor bedrijven en in het contact richting het ministerie. En bedrijven vragen zelf om een faciliterende rol van de gemeente: ik heb gesprekken met producenten van Delfts Blauw gevoerd en ze geven aan dat veel nog onduidelijk is, maar dat deze kans de moeite waard is om samen uit te zoeken en dat steun van de gemeente hierbij erg kan helpen.”

D66 bereikt actie vanuit de gemeente

D66 heeft tijdens de commissievergadering wel bereikt dat de wethouder toezegde dat, mochten de producenten tot een gezamenlijke aanvraag komen, ze deze aanvraag richting het ministerie van EZK wil ondersteunen. Ook wil ze, als de bedrijven hier inderdaad om vragen, een gesprek faciliteren om tot een aanvraag te komen. “Uiteindelijk hebben we bereikt wat we wilden: er wordt steun uitgesproken voor een eventuele aanvraag richting het ministerie en bedrijven worden gefaciliteerd. Niet met de ambitie die D66 had gewenst, maar hopelijk wel met hetzelfde resultaat”, aldus Back. D66 zal (vooruit) blijven lopen voor kansen voor Delft op het gebied van cultureel erfgoed, lokale economie en toerisme. Zo geven we uitvoering aan de eerste zin van het coalitieakkoord: “Delft heeft veel om trots op te zijn. Een unieke concentratie van kennis, technologie, talent en ondernemerschap, waarmee Delft nationaal en internationaal van betekenis is.”