Waar kunnen Delftse studenten in de toekomst wonen? Het belang van de Provinciale Staten-verkiezingen van 15 maart

Veel Delftse studenten maken zich zorgen om het vinden van een woning. Maar wat ze vaak niet weten is dat de provincie een belangrijke rol kan spelen in het oplossen van het Delftse woningbouw tekort. De beschikbare grond voor woningbouw in Delft is namelijk zo’n beetje op. De gemeente kijkt daarom ook naar de regio voor een oplossing, maar concreet wordt het niet. Dat is ook logisch omdat de gemeente alleen iets te zeggen heeft over de grond binnen de eigen grenzen. Daarom kijkt D66 Delft raadslid Brendan Analikwu naar de provincie.

Coördinerende rol
voor provincie

Raadslid Analikwu: “Voor Delft is de ruimte schaars. Daarom kunnen we het niet alleen. De provincie heeft een rol in het verdelen van sociale woningbouw over de regio, maar wat ons betreft moet de provincie die rol ook pakken voor studentenhuisvesting.” De losse projecten in Schiedam en Rijswijk die de druk op Delft wat moeten verlichten, laten volgens Analikwu zien dat het kan, maar om echt een verschil te maken moet de provincie haar rol pakken.

Woningtekort hoofdthema
bij deze verkiezingen

Het tekort aan woningen ook voor studenten is volgens Niels Back (kandidaat voor D66 in Zuid-Holland) dan ook juist een van de hoofdthema’s van de provinciale statenverkiezing deze woensdag. “De provincie gaat over de verdeling van ruimte. Keuzes voor goed wonen, betaalbaar en toegankelijk ov, en stevig klimaatbeleid zijn nu cruciaal. Voor studenten en andere jongeren zijn deze verkiezingen daarom heel belangrijk. Het gaat namelijk over of een betaalbaar huis in Zuid-Holland, een fijne en groene leefomgeving en een open en innovatieve economie. Daar hoort ook bij dat studenten een woning kunnen vinden. Juist om Zuid-Holland ook in de toekomst hét economische motorblok van Nederland te laten zijn, moeten studenten kunnen wonen in de buurt van hun studie. Dat de provincie hierin een coördinerende rol op zich neemt door met gemeenten om tafel te gaan en te kijken wat er kan, lijkt mij meer dan logisch” aldus Back.

Stop stilstand.
Stem vooruit.

De provincie lijkt soms ver weg. Maar die komt nu dichterbij dan ooit. Zuid-Holland heeft een rol in de wooncrisis, de stikstofcrisis en de klimaatcrisis. Voldoende studentenhuisvesting kan wat D66 betreft niet ontbreken als je het hebt over goed wonen. Vergeet dus niet te stemmen op 15 maart!


Brendan Analikwu is raadslid voor D66 in Delft. Hij zet zich onder andere in voor studentenhuisvesting, klimaat en stedelijke ontwikkeling.

Niels Back (1996) is kandidaat-Statenlid voor D66 in Zuid-Holland. Eerder was hij commissielid in de Delftse gemeenteraadsfractie, waar hij zich inzette voor bruisende cultuur, een veilige straat voor iedereen en een sterke lokale economie.