Jongere met ouder in de bijstand mag langer thuis blijven wonen

Jongeren met een ouder in de bijstand worden niet meer gedwongen uit huis te vertrekken vanaf hun 21e. D66-lijstrekker Sivan Maruf heeft mondelinge vragen aan het college gesteld over minima met een thuiswonend kind, ook bekend als de kostendelersnorm.

Dakloos raken of zwartwerken

De gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning is bijna 6 jaar. Jongeren kunnen vanaf hun 18e inschrijven voor een sociale huurwoning, dit betekent dat jongvolwassenen pas op 24-jarige leeftijd een kans maken op een sociale huurwoning. Daarnaast is vaak het inkomen nog niet hoog genoeg voor een hypotheek. Dit geldt ook voor huurwoningen in de vrije sector.

Maruf: “Jongvolwassenen van 21 meetellen bij de kostendelersnorm van het huishouden is problematisch gebleken. We zien hoe deze maatregel eraan bijdraagt dat jongvolwassenen aan de ene kant zwart gaan werken of zelfs dakloos raken. Dat is voor D66 onaanvaardbaar.”

Hoe nu verder?

In veel steden is aan de landelijke politiek kenbaar gemaakt dat de kostendelersnorm veel inwoners in het nauw brengt, net als in Delft. Vooral voor steden in de randstad waar lange wachttijden zijn voor geschikte en betaalbare woningen.

Met goed resultaat. Het nieuwe kabinet laat inwonende jongvolwassenen tot 27 jaar niet langer meetellen als kostendeler voor de uitkering van huisgenoten. De D66-fractie vroeg daarom aan de wethouder op welke manieren de gemeente inwoners die het betreft op de hoogte stelt van deze verhoging van 21 naar 27 jaar. De wethouder heeft toegezegd inwoners die het betreft actief op de hoogte te brengen van de wijziging. Dit kan betekenen dat verhuisplannen van jongeren die vanwege deze leeftijdsgrens zich genoodzaakt voelden te verhuizen niet door hoeven te gaan. Daarnaast zal de gemeente via de reguliere kanalen zoals de krant, website en sociale media deze wijziging communiceren.

Maruf: “De gemeente is in contact met de inwoners die het treft. Dat vinden wij belangrijk. D66 zal erop toezien dat deze belofte zo snel mogelijk wordt nagekomen. Daarnaast moeten we de bron van het probleem aanpakken: het woningtekort. We werken hard aan betaalbare woningen voor jong en oud. In de tussentijd is het onze taak om oog te houden voor groepen Delftenaren die in de knel komen vanwege strikte regelgeving. De geluiden die wij horen over deze wijziging zijn heel positief. Veel ouders en jongeren hoeven zich voorlopig geen zorgen meer te maken over verhuisplannen. Ook kan deze wijziging ervoor zorgen dat jongeren die dat willen terug kunnen naar hun ouderlijk huis. Hierdoor komen woningen vrij voor andere Delftenaren.”

Wat is de kostendelersnorm?

De kostendelersnorm is geënt op het idee dat waar mensen wonen, kosten gedeeld worden. Echter, zorgt de kostendelersnorm in combinatie met krapte op de woningmarkt, dat jongeren en hun ouders in moeilijkheden komen.