Nieuw akkoord: Samen werken we aan vooruitgang

D66 is met de coalitiepartijen STIP, GroenLinks, PvdA en CU tot een akkoord gekomen voor 2022-2026: ‘Samen werken aan Delft’. De nieuwe coalitie gaat duizenden nieuwe woningen bouwen, de klimaatcrisis wordt hard aangepakt en alle Delftse kinderen moeten volwaardig mee kunnen doen. D66 maakt haar verkiezingsprogramma waar. Het akkoord is hier te lezen.

We laten iedereen vrij, maar niemand vallen

D66-fractievoorzitter en onderhandelaar Sivan Maruf: “D66 is trots op dit akkoord met echte keuzes. We werken aan vooruitgang en betere kansen voor iedereen in Delft. De ingrediënten? Duizenden duurzame woningen, een beter klimaat, goede scholing met aansluiting op de arbeidsmarkt en uiteraard: hulp waar nodig. Met dit akkoord staan we naast Delftenaren. Die van nu en die van de toekomst. We laten iedereen vrij, maar niemand vallen.”

Grote uitdagingen,
beperkte middelen

Het wordt niet makkelijk. De financiële positie van Delft beperkt ons in onze ambities. Daarnaast kampen we met stijgende bouwkosten, oplopende rente en minder geld voor gemeenten vanuit het Rijk. Tegelijkertijd zijn de uitdagingen van Delft zo groot dat we moeten blijven investeren in de stad. Dat vraagt creativiteit, lef en scherpe keuzes.

Delft bouwt duizenden nieuwe woningen

De coalitie wil dat iedereen dezelfde kansen krijgt op een huis. Vooral middeninkomens zijn nu de dupe van de woningcrisis. Zij verdienen te veel voor sociale woningbouw, maar kunnen de vrije markt niet betalen. Deze coalitie wil de mogelijkheden voor huisvesting voor de middeninkomens, maar ook voor iedere andere Delftenaar uitbreiden. Dit doen we door duizenden huizen bij te bouwen, doorstroom te faciliteren en de markt te reguleren waar dat in onze macht ligt.

Iedere Delftenaar heeft recht op een warm, comfortabel huis zonder tocht of schimmel. Delft start met een stedelijk isolatieplan en de gemeente ondersteunt bewoners met het installeren van zonnepanelen. Circulair en biobased bouwen wordt de norm, zodat we spaarzaam met onze grondstoffen omgaan.

Betere kansen voor iedereen in Delft

Een goede start begint in het onderwijs. Daarom moet iedereen gelijke toegang krijgen tot goed onderwijs. Elk kind zou naar de school moeten kunnen die het beste past. Thuiszitten is nooit een acceptabel alternatief. Iedereen verlaat school met een startkwalificatie. We moeten voorkomen dat jongeren stoppen met school voordat ze hun diploma hebben gehaald.

Dit wordt hét klimaatcollege

We zitten in de grootste crisis ooit. Een crisis die zo allesomvattend is dat deze aan de basis ligt van alle andere problemen en zorgen in de stad. De klimaatcrisis. Delft wordt nu klaargestoomd voor de toekomst: de stad is in 2050 klimaatneutraal. In 2030 stoot de stad al 55% minder CO2 uit. De wijk wordt groener, met schone lucht en schoon water. De gemeente heeft een strategie en een agenda om iedere buurt stap voor stap te verduurzamen. Zo worden de straten in wijken waar de riolering vervangen wordt groener, zoals in Tanthof en Voorhof.

Huijsmans beoogd wethouder Financiën

Onze onderhandelaar Martina Huijsmans is de beoogd wethouder van D66 voor Financiën, Ruimtelijke ordening en Mobiliteit. Zij is in het huidige college wethouder Ruimtelijke ordening, Mobiliteit en Dienstverlening. Delft staat voor flinke opgaven en grote keuzes over investeringen. In de klimaataanpak, de woningmarkt en voor kansengelijkheid. De rol van wethouder van Financiën is cruciaal bij een verantwoorde uitvoering van deze plannen.