De Delftse intocht, een feest voor iedereen!

D66 wil dat de gemeente alleen nog maar meewerkt aan een intocht voor iedereen. In de plannen van de stichting doen er pas over twee jaar geen Zwarte Pieten meer mee aan de intocht. Dat duurt ons te lang.

Te weinig, te laat

Al in oktober 2015 pleitten wij voor een Delfts Sinterklaasfeest dat met de tijd meebeweegt. We wilden ruimte geven aan schoolbesturen en de Stichting Sinterklaas Delft om het gesprek zelf te voeren. Landelijk is dat gesprek ook gevoerd. Het Sinterklaasjournaal heeft al sinds 2018 100% roetveegpieten. Voor kinderen zijn roetveegpieten al vanzelfsprekend. In Delft is die voortgang uitgebleven. Nu heeft de Stichting laten weten dat er ook in 2020 en 2021 nog Zwarte Pieten zullen zijn. Pas in 2022 zou er dan een intocht met alleen maar roetveegpieten zijn. Dat is ons te traag.

Veel vrijwilligers

Wij hebben veel waardering voor de energie en het enthousiasme waarmee de stichting ieder jaar het feest organiseert. Ieder jaar zijn er weer tientallen vrijwilligers op de been en dat is heel bijzonder. Desondanks zijn wij teleurgesteld over de duur van de overgang naar roetveegpieten. De gemeente steunt de intocht met een financiële bijdrage en door aanwezigheid van de burgmeester. Anno 2020 willen wij dat de gemeente die medewerking alleen nog geeft aan een intocht voor iedereen.

Delft tegen racisme

Delft is een internationale stad met de blik op de toekomst. Maar als handelsstad hebben we ook een slavernijverleden. Wij voelen daarom extra verantwoordelijkheid om op te staan tegen racisme. Eerder dit jaar stelde D66 daarom ook al vragen over racisme in het onderwijs en op de woning- en arbeidsmarkt. De stad hangt deze dagen vol met posters met “Zet een streep door discriminatie. ” Laten we dat doen en van de Sinterklaas intocht een feest maken voor iedereen.