D66 trots op belangrijke stappen nieuw parkeren

D66 is trots op de parkeerplannen van het college. Raadslid Boris van Overbeeke “We willen de straat weer een plek voor de mensen maken. Een gezonde plek met schone lucht waar kinderen veilig kunnen spelen. Met deze plannen zetten we een belangrijke stap.”

De juiste auto op de juiste plek

In de nieuwe plannen wordt het voor binnenstadbewoners €500 goedkoper om hun eerste auto in de parkeergarage te zetten. Tegelijk maken we een straatvergunning iets duurder dan nu. Van Overbeeke: “De garages staan nu grotendeels leeg. Zonde! Met de nieuwe tarieven maken we het voor bewoners veel aantrekkelijker om hun auto hoog en droog in de garage te zetten. Zo spelen we parkeerplekken op straat vrij en maken we ruimte voor een andere invulling. Dat is goed voor bewoners, bezoekers en ondernemers.”

Praten met bewoners

Met het nieuwe parkeerplan zetten we een belangrijke stap, maar zijn we er nog niet. Het plan schetst de contouren. De komende tijd blijven we goed in gesprek over de volgende stappen. Bijvoorbeeld over welke straten nou precies autoluw worden en over wat we gaan doen met de vrijgespeelde ruimte. Ook moeten mensen die mindervalide of slecht ter been zijn makkelijk bij hun auto blijven kunnen. Dat is nu zo en dat blijft zo. Van Overbeeke: “Het plan is een nieuw uitgangspunt voor het gesprek over parkeren. Dat gesprek blijven we voeren met bewoners en ondernemers. Zo profiteert iedereen maximaal van deze belangrijke stap.”