Circulair bouwen wordt de norm in Delft

In Delft liggen veel kansen voor de circulaire bouweconomie. Naar schatting is de Nederlandse bouwsector op jaarbasis verantwoordelijk voor 50% van het grondstoffenverbruik en circa 40% van al het afval. De wijze waarop gebouwen op dit moment worden ontworpen maakt het erg lastig om materialen op hoogwaardig niveau terug te winnen. Als reactie op onder meer de bovenstaande constateringen heeft onze D66-fractie samen met ChristenUnie, GroenLinks, CDA en STIP de motie ‘Circulair bouwen de norm in Delft’ ingediend.

Circulair bouwen

In Utrecht en Amsterdam is circulair bouwen al langer de norm en er zijn positieve ervaringen opgedaan met circulair bouwen. ,,De integratie van circulaire richtlijnen in de bouwsector is een vereiste voor duurzame verstedelijking’’ – aldus raadslid Sivan Maruf. Definitie van de circulaire bouweconomie is afgeleid uit de transitieagenda circulaire bouweconomie en die luidt:

‘Circulair bouwen betekent het ontwikkelen, gebruiken en hergebruiken van gebouwen, gebieden en infrastructuur, zonder natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te putten, de leefomgeving te vervuilen en ecosystemen aan te tasten. Bouwen op een wijze die economisch verantwoord is en bijdraagt aan het welzijn van mens en dier. Hier en daar, nu en later.

Evaluatie

Uit onderzoek van TNO naar de kansen voor de circulaire economie in Nederland blijkt dat het aannemelijk is dat de transitie leidt tot een structurele banengroei in Delft. De motie stelt dat de gemeente bij alle gebieds- en projectontwikkelingen de voorkeur voor circulair bouwen actief moet uitdragen. Tevens draagt de motie de gemeente op om de vier ontwerpstrategieën en drie pijlers van de circulaire bouweconomie als criteria te hanteren bij aanbestedingen waarbij de gemeente grondeigenaar is. ,,Het is een complexe transitie die veel kansen met zich meebrengt en dat blijkt ook uit onderzoek van TNO wat betreft de werkgelegenheid. Vanwege de complexiteit van de opgave moeten wij onszelf de ruimte geven om te leren van de evaluatie in 2020. Uiteindelijk zal de gemeente vanaf 2023 alle uitvragen 100% circulair moeten doen’’, zegt raadslid Sivan Maruf.