Laat Culemborgers niet in de kou staan deze winter.

Wat D66 betreft wordt er snel actie genomen om inwoners niet in de kou te laten deze winter door de hoge stookkosten.

Hoe? We richten een FIX Brigade op, zoals andere steden al kennen. Onze inwoners krijgen al financiële steun. Met een FIX Brigade bieden we ze ook praktische hulp. De brigade “fixt” kieren en tochtgaten in huizen.

Het mes snijdt aan drie kanten
Met het initiatief kiest de partij voor actie om energiekosten bij de bron aan te pakken, namelijk het energieverbruik. “Zo snijdt het mes aan drie kanten” volgens Dagmar Kusters en Rard Metz van D66 Culemborg. “Voor de bewoner dalen de kosten door een lager energieverbruik en stijgt het wooncomfort. Mensen zitten letterlijk niet meer in de kou. Bovendien dragen we direct bij aan het verminderen van de CO2 uitstoot”.

In het voorstel worden twee zaken aangepakt: het versterken van Vrijstad Energie als onafhankelijke adviseur rondom energiebesparing en het realiseren van een FIXbrigade in Culemborg.

“We zien brede belangstelling vanuit de raad en we hopen dat we dit raadsbreed kunnen aannemen” aldus D66.

FIX Brigade Culemborg
Mensen met een midden of laag inkomen wonen vaak in huizen met hoge energierekeningen. Veel informatie en bespaarboxen gaan echter aan hen voorbij. Aanvullend op de dienstverlening van Vrijstad Energie zou de FIXbrigade kunnen werken. In Amsterdam is de FIXbrigade in staat gebleken juist mensen met een laag inkomen op relatief grote schaal te bereiken en effectief bij te staan. Dit concept wordt nu landelijk opgeschaald. De fixers geven niet alleen voorlichting over energiezuinig gedrag, ze voeren juist kleine besparende maatregelen gelijk uit. Ze zijn in te schakelen voor:
• De uitvoer van kleine isolatie maatregelen; kitten, tochtstrippen, radiatorfolie, brievenbusborstel, roosters in de vensterbank, ledlampen e.d.
• Het waterzijdig inregelen van de CV.
• Het maken van een infraroodscan van de woning indien nodig.

Samenwerken
Dit kan alleen door dit samen te doen met Vrijstad Energie en daarbinnen samen te werken met lokale (Culemborgse) netwerken en met mensen uit de wijk, die de bewoners persoonlijk kennen. Vertrouwen en het persoonlijk contact staat centraal. De “fixers” die in de brigade werken kunnen mensen in opleiding of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn. Met goed e begeleiding natuurlijk. Ook daar staat samenwerking centraal.

Het resultaat is niet alleen tientallen euro’s besparing op vaste lasten per huishouden, maar ook meer comfort en versterking van onderlinge contacten.
De organisatie FIX brigade Nederland kan Culemborg ondersteunen in het smeden van het netwerk van Culemborgse mensen die aan de slag gaan, door het delen van ervaringslessen, opleidingen verzorgen van fixers. levering van materiaal en delen/lenen van apparatuur.
De aanpak van de Fixbrigade leent zich ook bij uitstek voor het inrichten van leer-werkplekken met hierbij ook mogelijkheden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Begrotingsbehandeling
De partij hoopt dat de gemeente hier aan mee wil doen, en brengt dit initiatief in als amendement op de begroting voor 2023. Daarnaast wordt hard gewerkt aan co-financiering van het initiatief.