Arbeidsmarkt en bedijfsleven

Het gaat anno 2022 nog goed met de economie en met de economie in Culemborg. Dankzij een goed draaiende economie zijn er kansen voor bedrijven. Kansen die ondernemers willen aanpakken. Tegelijkertijd is er nu ook onzekerheid, wat gaan de economische gevolgen zijn van de inval van Rusland in de Oekraine?

Ook worden niet alle kansen op dit moment benut en dat is jammer. Er is een tekort aan goed opgeleid personeel. Dit komt ook omdat bedrijven medewerkers hebben moeten laten gaan vanwege Corona. Die kunnen elders wél aan de slag en die is het bedrijf dan kwijt.

Er is concurrentie op de arbeidsmarkt. Normaal gesproken is concurrentie goed, dat daagt uit en haalt het beste naar boven. Op de het snijvlak arbeidsmarkt en bedrijfsleven kan het tij snel keren.

Als er op lonen en arbeidsvoorwaarden wordt geconcurreerd krijgen bedrijven meer en meer moeite om de kostprijzen in de hand te houden. Bedrijven worden te duur ten opzichte van andere aanbieders die bijvoorbeeld uit het buitenland komen. De orderportefeuilles nemen af en het wordt moeilijk voor bedrijven om nog winst te maken of nog erger, ze maken verlies. Hierdoor keert het tij, sluiten bedrijven en verdwijnt hun bijdrage aan de Culemborgse economie.

Hoe moet het dan? Er zijn niet snel meer mensen op de arbeidsmarkt.

Het antwoord wordt gevonden door slimmer te werken, gebruik te maken van de nieuwe digitale mogelijkheden en ze ook toe te passen. Automatisering, robotisering en slim gebruik van data bespaart op mensenwerk. Met minder mensen meer doen. Dat kunnen we alleen als we niet meer stoppen met leren nadat we van school zijn. Leren tijdens het werk, leren om een baan te vinden, leren om van de ene sector waar minder werk is over te stappen naar een sector te gaan werken waar een groot tekort is. Ook biedt het kansen voor mensen die nu nog op een afstand staan.

De veranderende manier van werken vereist andere talenten. Talenten die eerst misschien over het hoofd werden gezien. Hiervoor moet buiten de gebaande paden worden gekeken en zijn initiatieven zoals Stichting Doen perfect.

Er moet ruimte komen.

Ruimte voor ondernemers die scholieren en stagiairs helpen oriënteren op hun toekomst; een goed begin is het halve werk.

Ruimte om als ondernemer en medewerker mee te gaan in de ontwikkelingen en hier weer regie over te nemen. Voor jezelf en voor je bedrijf.

Ruimte voor mensen die nu nog op afstand staan mogelijkheden creëren.

Ruimte voor het stimuleren van innovaties. Niet alleen door een innovatie tot stand te brengen maar vooral om hem snel te kunnen verzilveren en de opleidingen die hiervoor nodig zijn te ondersteunen.

Ruimte voor een leven lang ontwikkelen en benutten van talenten voor iedereen!

Dit betekent dat bedrijven en onderwijs samen moeten optrekken. Gaat dat vanzelf? Niet altijd, ieder zijn vak.

D66 Culemborg wil daarom energie steken in HUB rivierenland om de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven de juiste stimulans te geven.
Durven DOEN. D66 Culemborg.