De bruisende gemeente

Baarn is een regionale speler op het gebied van landschaps- en natuurbeleving. Ook onze prachtige landgoederen, landhuizen en historische parken en lommerrijke terrassen in Baarn en Lage Vuursche trekken menig toerist. Toerisme is een belangrijke economische drijfveer van Baarn. D66 wil dit verder uitbouwen.

Levendig centrum

D66 streeft naar een bloeiend en levendig centrum met de Brink als kloppend hart. Ons toekomstbeeld is dat Baarn bekend staat om de vele kunstenaars, galerieën en musea. Er is een leuke permanente kunstroute, een jaarlijkse kunst- en antiekmarkt, een mooie kerststallenroute rond de feestdagen, kortom er is altijd wat te beleven voor jong en oud.

Kunst en cultuur

Dankzij het Herstelplan Cultuur heeft Baarn een breed aanbod aan kunst en cultuur kunnen behouden en kunnen verstevigen met gerichte ondersteuning van het Cultuur Platform.

D66 ziet graag dat nieuwe initiatieven, zoals Kunst tegen Leegstand, de Tiny Experiences en Escher in de komende jaren meer ondersteuning vanuit de gemeente krijgen door middel van een structurele rol van een cultuurcoach vanuit de gemeente. Dit past goed in onze visie om van Baarn een gemeente te maken die bekend staat als kunstminnend met een breed cultureel programma.

In de komende periode wil D66 ondersteuning blijven bieden aan de vernieuwbouw van theater/bibliotheek/
volksuniversiteit aan de Rembrandtlaan. De stijgende grondstofprijzen zullen waarschijnlijk leiden tot een hogere investering, maar D66 is trots op deze culturele voorziening voor Baarn en ziet dit als een goede, kwalitatieve investering voor de komende 40 jaar (en wil niet ‘beknibbelen’ op de uitvoering).
Onze aandacht blijft de komende periode uitgaan naar de overlast die omwonenden ervaren m.b.t. geluid en parkeerdruk.

Koester onze historie

In de Gouden Eeuw trokken rijke Amsterdammers naar Baarn om hier mooie zomerverblijven en jachthuizen te bouwen. Deze oude landgoederen en buitenverblijven bepalen nog steeds in grote mate het groene en vorstelijke karakter van Baarn. D66 zal bij alle afwegingen die van invloed zijn op deze historie zeer zorgvuldig te werk gaan, waarbij herstellen en koesteren het uitgangspunt is.

Verbind de Baarnse toeristische parels

Belangrijk speerpunt is het verbinden van de toeristische parels met het centrum van Baarn. D66 vindt het belangrijk dat er weer een OV-verbinding komt in het weekend van station Baarn naar Lage Vuursche. Op diverse plekken in Baarn zijn fietsen te huur. Dit kan prominenter in het straatbeeld. Deze maatregelen helpen ook om de parkeerdruk af te laten nemen.

Daarnaast wil D66 in het centrum en de buitengebieden de bewegwijzering naar de bezienswaardigheden van Baarn verbeteren. Daar hoort ook een duidelijke looproute van het centrum naar de Speeldoos bij.