Levendig centrum

Een centrum met een goede mix van winkels en horeca en een gevarieerd en onderscheidend winkelaanbod dat bijdraagt aan meer bezoekers. Kwaliteit gaat voor ons boven kwantiteit. De Brink vormt het hart van Baarn. In de visie van D66 is de Brink groen, autovrij, omringd door hoogwaardige architectuur, een echte ontmoetingsplaats voor jong en oud, aantrekkelijk voor muziekuitvoeringen en exposities, veilige speelplek voor de jongste jeugd. Om de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren, willen we graag het aantal borden en vlaggen in het centrum reduceren en het straatbeeld verfraaien en meer eenheid creëren.

Wethouder centrumontwikkeling

D66 wil ons centrum snel levendiger te maken. Voor de herontwikkeling van het centrum wil D66 in het nieuwe college 1 wethouder verantwoordelijk maken zodat dit niet versnipperd wordt over meerdere portefeuilles. De herontwikkeling van het centrum moet samen met de winkeliers, pandeigenaren en inwoners vorm krijgen.

Vorstelijk Baarn

D66 wil in de komende periode extra investeren in Vorstelijk Baarn om zodoende voor inwoners, ondernemers en bezoekers veel meer onderscheidend te zijn. We willen graag dat campagnes en evenementen sterker dan voorheen worden ingezet om het profiel van Vorstelijk Baarn te versterken en het merk in te vullen. Logo, typologie en kleurstelling van Vorstelijk Baarn worden zoveel gebruikt in uitingen van de gemeenten en haar partners.