Koester onze historie

Kostendragers voor buitenplaatsen en landgoederen

D66 koestert onze fraaie buitenplaatsen en landgoederen en wil dat de gemeente in nauwe samenwerking met hen bekijkt wat er aan extra ondersteuning nodig is voor een zekere, duurzame toekomst voor deze buitenplaatsen en landgoederen. Wij hebben er begrip voor en vinden dat landgoedeigenaren de ruimte moeten krijgen om kostendragers te creëren voor het beheer van de buitenplaatsen en landgoederen. Uiteraard moet dit wel in harmonie met de natuur en de omgeving gebeuren.

Kasteel Groeneveld is wat D66 betreft een voorbeeld hoe om te gaan met historisch belangrijk cultureel natuurschoon en erfgoed.

Paleis Soestdijk

In het langlopende en complexe proces om de restauratie van paleis en landgoed Soestdijk blijft D66 de plannen van de Meijer Bergman Erfgoed Groep steunen. Het concept Made by Holland biedt veel kansen voor Baarn, zowel voor ondernemers, voor inwoners als voor toeristen. Daarbij houdt D66 aandacht voor belangrijke randvoorwaarden met betrekking tot verkeer, evenementen en natuur.