“Zorg voor toekomstbestendige schoolgebouwen”

Op de Politieke Avond van 18 mei werd de nota ‘Op weg naar een Integraal Huisvestingsplan voor het voortgezet onderwijs’ in grote meerderheid aangenomen. “Het plan is een eerste stap op weg naar goede huisvesting,” zegt raadslid Wimer Heemskerk, “al hebben wat D66 betreft noodlokalen géén plek in Arnhem.”

Raadslid Wimer Heemskerk bij de behandeling van de nota ‘Op weg naar een Integraal Huisvestingsplan voor het voortgezet onderwijs in Arnhem’ op woensdag 18 mei 2022. Beeld: D66 Arnhem

Verbetersuggesties

D66 is blij met het plan zoals het er nu ligt en kijkt uit naar de verdere uitwerking. Een aantal doelen in de nota kunnen mogelijk nog worden verbeterd. Bijvoorbeeld als het gaat om de luchtkwaliteit, de wettelijke eisen van duurzaamheid en het multifunctioneel gebruik. D66 vindt het belangrijk dat de scholen ook buiten schooltijd een meer prominente rol gaan spelen in de stad en de wijk. De nota gaat over de huisvesting van het voortgezet onderwijs. D66 vraagt daarnaast aandacht voor de meerwaarde van een Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor ál het onderwijs in onze stad.

Geen noodlokalen

Raadslid Wimer Heemskerk: “Wij blijven ons inzetten tegen noodlokalen. Ook in het voortgezet onderwijs. Noodlokalen hebben een negatieve invloed op het leerklimaat van leerlingen en het werkklimaat van leraren. Daarom dienen we het amendement met de ChristenUnie mede in om te zorgen dat dit echt niet gaat gebeuren.” Naar aanleiding van dat amendement, deed wethouder Roelofs een toezegging: het college neemt als uitgangspunt om geen noodhuisvesting in te zetten.

Klassengrootte

Het is belangrijk dat klassen de juiste grootte hebben. Schoolbesturen gaan over de klassengrootte en de ruimte. Dat wordt niet door de gemeente bepaalt, maar door andere wet- en regelgeving. Toch diende de SP een motie in om de mogelijkheid voor kleinere schoolklassen open te houden. Heemskerk: “De SP zegt dat in dit plan kleinere klassen onmogelijk worden, maar dat is helemaal niet zo. Ik snap de intentie van de SP, maar ik denk wel dat we hiermee te veel op de stoel van de onderwijzers gaan zitten. Het is juist de taak van de wethouder om samen met de schoolbesturen te kijken hoe de klaslokalen en het onderwijs het best vormgegeven kan worden.” De motie van de SP werd verworpen.

Verschillende onderwijsvormen

In de nota van het college is ruimte voor verschillende concepten voor verschillende vormen onderwijs. Heemskerk: “Goed dat die ruimte er is. Er zijn veel onderwijsvormen die goed werken. Soms is wenselijk om nog kleinere klassen dan 24 leerlingen te hebben. Soms wellicht veel grotere, zoals in een collegezaal. Ik denk dat het juist goed is om dit bij de middelbare scholen te laten.” Wethouder Roelofs zegt toe dat de flexibiliteit van de gebouwen in de toekomst onderdeel zal zijn van de verdere uitwerking van het IHP voor het voortgezet onderwijs.

Stemmingsuitslag raadsvoorstel ‘Op weg naar een Integraal Huisvestingsplan voor het voortgezet onderwijs’ op 18 mei 2022 Beeld: Gemeente Arnhem