Versoepelingen voor jongeren in de bijstand

Beeld: ANP

De gemeente Arnhem gaat, naar aanleiding van vragen van D66, de bijstandsregels aanpassen. Arnhemse jongeren hoeven voortaan niet meer eerst vier weken op zoek naar werk of opleiding voordat ze bijstand krijgen. Ze worden gelijk geholpen en lopen zo minder kans op financiële problemen. D66-raadslid Carolien Zwijnepoel: “Belangrijk dat dit gebeurd voor werkzoekende jongeren in onze stad!”

Meer zekerheid voor jongeren in de knel

D66 vindt dat jongeren geen belemmeringen mogen ervaren op het moment dat zij op zoek zijn naar een baan of scholing. Carolien Zwijnepoel: “Door het voor jongeren makkelijker te maken om een bijstandsuitkering aan te vragen, wordt voorkomen dat jongeren zichzelf verder in de schulden steken, onnodig in stresssituaties belanden en het vertrouwen in de overheid verliezen.” Het aanvragen van bijstand is voor jongeren vaak een ingewikkeld, lang en stressvol traject. Daarnaast mogen jongeren geen extra inkomsten hebben als ze vervolgens een uitkering toegekend krijgen.

Strengere regels jongeren onnodig

Vorig jaar begon gemeente Utrecht – tegen de Participatiewet in – met een proef om de bijstand voor jongeren toegankelijker te maken. In deze proef zag Utrecht tijdelijk af van de regels waarbij jongeren tot 27 jaar aan strengere eisen moeten voldoen dan 27-plussers. Jongeren onder de 27 maken volgens de Participatiewet pas aanspraak op een uitkering, nadat zij zelfstandig een maand hebben gezocht naar werk of scholing. Zwijnepoel: “Deze regels waren bedoeld om jongeren te stimuleren werk te vinden, maar leveren vooral onduidelijkheid en stress op.”

Schulden voorkomen

Onlangs verscheen er een artikel op NOS.nl dat Utrecht de versoepelingen van het bijstandsregime definitief doorzet. Evaluatie van de proef laat zien dat de afschaffing van de zoekplicht een positief effect heeft, onder andere in het voorkomen van schulden. Reden genoeg voor D66 om hierover vragen te stellen aan het college. Ook GroenLinks, samen met PvdA en Volt, stelde hierover vragen. Naar aanleiding van de vragen vanuit de raad heeft de gemeente het lokale beleid in Arnhem onderzocht en besloten tot navolging van Utrecht.

Nieuwe mogelijkheden inzetten

De gemeente Arnhem gaat vanaf nu de zoekperiode niet meer toepassen en wil werkzoekende jongeren direct helpen naar werk of onderwijs. Arnhem loopt daarmee, net als de gemeente Utrecht, vooruit op de aangekondigde hervormingen van de Participatiewet. Al eerder zette Zwijnepoel zich in om financiële problemen van Arnhemmers op innovatieve wijze aan te pakken. In november werd haar voorstel ‘Geef experiment ‘schuldenvrij’ een kans’ aangenomen. Zwijnepoel: “D66 kijkt altijd naar nieuwe mogelijkheden om financiële problemen van inwoners te voorkomen of op te lossen. Goed dat onze gemeente nu vooruitloopt op de landelijke wijziging in de Participatiewet. Iedereen verdient perspectief, ook jongeren. We moeten het ze niet onnodig moeilijk maken.”