Oproep: fractievolgers gezocht

De raadsfractie van D66 Arnhem wil vanaf het najaar van 2022 het team uitbreiden met een of meer fractievolgers. Als fractievolger kun je de actieve politiek leren kennen en je verdiepen in dossiers die jouw interesse hebben.

Selectieprocedure

Fractievolgers kunnen na beëdiging namens D66 het woord voeren in commissievergaderingen (raadskamers). Zo draag je bij aan het werk van de fractie en kun je jezelf politiek (verder) ontwikkelen. De fractie zal op basis van de aanmeldingen een selectie maken, waarbij betrokkenheid, motivatie, bijdrage aan het team en diversiteit in expertises en persoonlijkheden een rol spelen. Een gesprek met enkele raadsleden maakt deel uit van de selectieprocedure. Na de selectie kunnen kandidaat fractievolgers meelopen met de fractie en zich nader oriënteren op hun rol. Het streven is om vervolgens te komen tot een formele, beëdigde functie als fractievolger.

Verwachting en mogelijkheden

Van fractievolgers wordt net als van raadsleden een actieve bijdrage aan de themagroepen van de afdeling en zichtbaarheid in de stad verwacht. We zien fractievolgers als volwaardig onderdeel van het team, met bijbehorende inbreng in de fractie, verwachte aanwezigheid en mogelijkheden voor ondersteuning en training. Een combinatie van een rol als fractievolger met het zijn van bestuurslid of fractiemedewerker vinden we onwenselijk. Beëdigde fractievolgers krijgen een vergoeding.

Interesse?

Heb jij zin om op vaste basis inhoudelijk bij te dragen aan de lokale politiek? Heb je tijd en zin om op woensdagmiddag aan te sluiten bij de fractievergaderingen en je samen met de raadsleden te verdiepen in boeiende maatschappelijke onderwerpen? Mail dan voor 1 september jouw motivatie en CV naar de fractie via [email protected].