Ook studenten meenemen in het armoedebeleid

Beeld: Marco Derksen/Flickr

Armoede onder studenten is een groeiend en serieus probleem. Niet alleen landelijk, ook binnen onze gemeente. Wanneer studenten vanwege geldproblemen niet meer gaan studeren of niet uit huis gaan, is dat wat D66 betreft onwenselijk. Raadslid Carolien Zwijnepoel: “Studenten zijn best een kwetsbare groep wat dat betreft. D66 wil kijken of we deze studenten vanuit de gemeente tegemoet kunnen komen en kunnen ondersteunen waar dat kan, net als we dat met alle Arnhemmers doen die dat nodig hebben.”

Studenten vallen vaak buiten de boot

“De armoede onder studenten is echt wel een groot probleem,” weet raadslid Carolien Zwijnepoel. “Jongeren kiezen er steeds vaker voor om niet meer te studeren of uit huis te gaan, omdat ze bepaalde dingen gewoon niet meer kunnen betalen. De keuze om dan niet uit huis te gaan snap ik, maar is wat D66 betreft niet wenselijk als jongeren dat wél zouden willen.” Armoedeproblematiek onder studenten kan een aanleiding zijn om een studie niet af te maken, met blijvende problemen op het gebied van werk en inkomen als gevolg. Studenten zitten wat dat betreft in een kwetsbare positie. Zwijnepoel: “Ze vallen nu vaak buiten de boot omdat het maximaal mogelijke bedrag om te kunnen lenen voor je studie, meegenomen wordt als inkomen. Daarom komen ze voor veel dingen niet in aanmerking.”

Inclusief armoedebeleid

Het armoedebeleid van de gemeente is gericht op het ondersteunen van kwetsbare groepen in de samenleving. D66 vindt het van belang om een inclusief armoedebeleid te voeren. Waarbij de gemeente alle inwoners, inclusief studenten, passende ondersteuningsregelingen biedt als dat nodig is. Daarom dient D66 een voorstel in waarin het college wordt gevraagd een verkenning uit te voeren naar de specifieke financiële behoeften en uitdagingen waarmee studenten in armoede worden geconfronteerd. “We vragen het college om samen met onderwijsinstellingen en relevante maatschappelijke organisaties te kijken voor welke armoederegelingen studenten in aanmerking kunnen komen,” vertelt Zwijnepoel. “Dan kan goed rekening worden gehouden met de specifieke situatie en behoeften van studenten. Ook vindt D66 het belangrijk om studenten vervolgens bewust te maken van beschikbare financiële steun.”

Aansluiten op bestaande regelingen

De verkenning kan goed meegenomen worden bij de voorgenomen plannen om de armoederegelingen in Arnhem te vereenvoudigen. Bestaande armoederegelingen kunnen eventueel aangepast worden om studenten beter te ondersteunen. D66 vraagt om de resultaten van de verkenning en de eventuele aanpassingen van het armoedebeleid voor 1 maart 2024 aan de gemeenteraad te presenteren.


UPDATE 1 NOVEMBER 2023:
Bij de behandeling van deze motie zegde wethouder Lauriks toe te onderzoeken voor welke armoederegelingen studenten in aanmerking zouden kunnen komen. Na aanpassing van de motie wat betreft het terugkoppelen van de resultaten, is de motie door het college overgenomen.
D66 is blij dat de gemeente ook studenten, net als alle Arnhemmers die dat nodig hebben, wil gaan ondersteunen als zij het financieel moeilijk hebben.