Kwaliteit onderwijs mag niet lijden onder hoge energierekening

Bekijk de video

Raadslid Wimer Heemskerk over de energierekening van Arnhemse scholen. Beeld: Rutger Jansen

Net als veel instellingen kampen ook Arnhemse scholen met snel stijgende energiekosten. D66-raadslid Wimer Heemskerk wil niet dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van het Arnhemse onderwijs. Om dat te voorkomen stelt hij voor als gemeente bij te springen waar dit wel dreigt te gebeuren.

Verantwoordelijk voor de schoolgebouwen

De gemeente biedt Arnhemse instellingen die de energierekening snel zien stijgen een helpende hand op maat. Maar wie zelf z’n broek omhoog kan houden, is niet direct aan de beurt voor steun. D66 vindt dat de gemeente voor scholen een extra verantwoordelijkheid heeft. Wimer Heemskerk: “Wij zijn als gemeente verantwoordelijk voor de schoolgebouwen in onze stad. Veel hiervan zijn helaas nog slecht geïsoleerd en slecht geventileerd. Dus ik vind dat we als gemeente medeverantwoordelijk zijn voor de hoge energiekosten waar veel Arnhemse scholen nu mee te maken hebben.”

Geld voor onderwijs ook uitgeven aan onderwijs

Een groot deel van het geld dat scholen krijgen, is bovendien niet bedoeld om de energierekening mee te betalen, maar om het beste onderwijs mee te regelen. Heemskerk: “Het mag niet zo zijn dat de kwaliteit van het Arnhemse onderwijs achteruitgaat omdat de energierekening betaald moet worden.” D66 doet daarom een voorstel om in de verdere uitwerking van de Arnhemse energieaanpak ervoor te zorgen dat geld van scholen dat bedoeld is voor onderwijs ook wordt gebruikt voor onderwijs en niet om de energierekening te betalen. Komt de school echt in de knel, dan springt de gemeente bij. Heemskerk: “Zo zorgen we dat de hoge energiekosten nu, niet ten koste gaat van de kansen van kinderen en jongeren in de toekomst.”